Nata e mirë e Israsë dhe Miraxhit

Nata e mirë e Israsë dhe Miraxhit Ngjarja e Israsë dhe Miraxhit ka ndodhur afërsisht 16…

Metodologjia islame në evitimin e dhunës ndaj femrës

Hyrje Debatet për pozitën e femrës dhe mënyrën e trajtimit të saj datojnë që moti. Ato,…

Roli i gruas myslimane në familje dhe shoqëri

Gruaja është nga faktorët më të rëndësishëm brenda familjes, ndërsa familja është institucioni i parë dhe…

Gruaja, simbol i pjekurisë dhe ekuilibrit

Në librat e shkruar e të botuar më parë mbajmë mend se kemi lexuar mbi jetën,…

Stereotipat e gabuara rreth shamisë dhe rrugët e evitimit të tyre

Stereotipat dhe paragjykimet Stereotipat dhe paragjykimet janë mënyra se si mund të kategorizohet bota rreth nesh.…

Bashkëjetesa ndërfetare midis shqiptarëve

“Bashkëjetesa ndërfetare ka shoqëruar procesin e përhapjes shkallë-shkallë të islamizimit në mesin e shqiptarëve. Kalimi jo…

Mësimi mbi prejardhjen e njeriut

Agron M. Rexhepi, MD, PhD Me problematikën e madhe rreth prejardhjes së njeriut, fëmijët tanë për…

Dituria është thesari i myslimanit

Feja islame e mbështet zhvillimin dhe përparimin e njerëzimit në dituri. Pikërisht për këtë në Kur’an…

Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

Allahu betohet: “Pasha Agimin, Pasha dhjetë ditët, Pasha tekun dhe çiftin…” I dërguari i Allahut për…