Allahut xh.sh. thotë: O ju njerëz, Ne ju kremi krijuar nga një mashkull dhe një femër !

Allahu xh.sh thotë:
“O ju njerëz, Ne ju kremi krijuar nga një mashkull dhe një femër, dhe ju kemi bërë popuj e fise që të njiheni mes vete.”

Leave a Reply