Zyra e Gruas

Përgjegjësia e Zyrës së Gruas Myslimane pranë Myftinisë Pukë përbehet nga gra dhe vajza myslimane që japin ndihmen e tyre në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme islame.
Kjo zyre mbulohet nga Përgjegjësia e saj Erjola Kopani e cila mbeshtetet vullnetarisht nga:


Kujtesa Lluka (Puke)
Suada Ringaj (Puke)
Lirije Latifi (Puke)
Vjollca Selimaj (Fushe Arrez)
Aida Cina Pema (Fushe Arrez)
Mimoza Bytyçi (Qerret)
Natasha Qarri (Qerret)

Me poshte mund te shikoni disa nga aktivitetet e zhvilluara:

Erjola Kopani (Pergjegjesia e Zyres se Gruas per Myftinin Puke)