Zyra e Gruas

Përgjegjësia e Zyrës së Gruas Myslimane pranë Myftinisë Pukë përbehet nga gra dhe vajza myslimane që japin ndihmen e tyre vullnetare në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme islame. Kjo zyre mbulohet nga Përgjegjësia e saj Erjola Kopani e cila e mbeshtur nga:

1. Kujtesa Lluka (Puke)
2. Suada Ringaj (Puke)
3. Lirije Latifi (Puke)
4. Vjollca Selimaj (Fushe Arrez)
5. Aida Cina Pema (Fushe Arrez)
6. Mimoza Bytyçi (Qerret)
7. Mimoza Tafilaku (Qerret)
8. Natasha Qarri (Qerret)

Zhvillon aktivitete islame, kultore, sociale etj ne gjithe rrethin e Pukes.
Me poshte mund te shikoni disa nga aktivitetet e zhvilluara:

Erjola Kopani (Pergjegjesia e Zyres se Gruas per Myftinin Puke)