Myftiu

 
Gëzim Kopani  ( Myfti i rrethit Pukë )

Nga viti 2005 Myfti i rrethit Pukë është Imam Gëzim Kopani. Gezim Kopani ka lindur me datë 01.09.1983 në fshatin Meçe-Pukë. Pas shkollës 8-vjeçare “Migjeni” Pukë , ka vijuar shkollen e mesme në Medresen e Tiranës. Për tre vite ka vazhduar studimet në Stanboll, dhe më pas në Shqipëri  ka ndjekur disa studime dhe trajnime në fushen e Informatikës dhe të mësuesisë . Është njohës i gjuhës Turke.

Në vitin 2004 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e emëron Gezim Kopanin imam në Xhaminë e qytetit të Pukës. Ndërsa në vitin 2005 Gëzim Kopani emërohet Myftiu i rrethit Pukë detyrë të cilen vazhdon ta ushtroj dhe sot.

Krahas detyrës si Myfti i rrethit Pukë Gëzim Kopani nga viti 2005 e në vijim jep mësim në Mejtepet e rrethit Pukë kryesisht në lendët; Mësim Besimi, Kur’an (leximi i Kur’ani në gjuhen arabe), Informatikë etj.
Ndërsa nga viti 2008 – 2013 ka dhënë mësim në lënden e informatikës në shkollat: shkolla 9-vjeçare “Migjeni” Pukë, shkolla e mesme e bashkur Ndue Pjetri Luf, shkolla 9-vjeçare Shtjefen Gjeçovi Gomsiqe, shkolla 9-vjeçare Rrape , shkollen 9-vjeçare Ali Bytyçi Qerret dhe në shkollen e mesme Sabah Sinani Pukë

Gëzim Kopani është i martuar dhe ka tre fëmije; një djalë dy vajza.

KONTAKT
  • Email: gezimi_01@hotmail.com & gezimkopani@kmsh.al 
  • Mob: +355685020099
Web & Blog
Disa shkrime të Myftiut 
Përhapja e besimit mysliman në rrethin e Pukës ndër vite.(1523-1990)
Kontributi i hoxhallarëve pukjan për Liri e Pavarësi
Xhemal Naipi perfaqesoi Myftine e Pukes ne kongresin e pare mysliman te vitit 1923
Sadik Prishtina, Hoxha ne kujtesen e pukjaneve.
Imam Osman Hoxha , Hoxhë dhe Atdhedashes
Jeta e imam Shaban Rexha
Jeta e Imam Elez Hoxha (1910-2002)
Jete e imam Sahit Hoxha
Jeta e imam Ibrahim Hoxha ( 1922 – 2012 )
Puka,qyteti që vuante mungesen e xhamisë
Historiku i Xhamisë së fshatit Kabash, Pukë
Ura e Hoxhës, Gomsiqe-Pukë
Islami dhe Kazaja e Pukës
Disa nga shkaqet e pranimit te Islamit ne Shqiperi
Xhamia e fshatit Iballe, Pukë
Xhamia e fshatit Lajthize,Puke
Imam Qazim Nushi afro 40 vjet në sherbim të islamit në xhaminë e fshatit Qerret të Pukës.
Mejtepi i xhamise se Iballes
Rëndësia e Mejtepit të Xhamisë së fshatit Qerret Pukë (1892)
Xhamia Rrypë , Pukë (1318 h)
Kalaja e fshatit Flet, Pukë
Historia e besimit mysliman në fshatin Flet
Dashuria ndaj Atdheut urdher nga Krijuesi i Gjithesise
Shaban Rexha, mesuesi shembullor i Mejtepeve te Pukes
Mejtepi i fshatit Kabash Puke para 85 vitesh
Kuvendi (Mexhlis) i Kajmekamit te Pukes
Franc Baron Nopça: Fshati Bugjon qe respekton myslimanet
Lista e Myftive dhe Imameve ne Puke

DETURAT E MYFTIUT

Neni 82
(Statuti i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë)

Myftiu drejton dhe organizon të gjithë veprimtarinë e myftinisë. Organizon ceremonitë për festat fetare të besimit musliman.

Ndjek dhe kontrollon veprimtarinë fetare në xhami e juridiksionit të myftinisë, për zbatimin e statusit dhe rregullores së brendshme të KMSH-së.

Organizon hapjen e kurseve fetare në xhami e myftini dhe ndjek e kontrollon fuksionimin e tyre.

Interesohet dhe bashkëpunon me besimtarët muslimanë, organet e pushtetit lokal dhe donatorë të ndryshëm për ndërtimin e xhamive në fshatrat, komunat ose në qytetet ku nuk ka objekte kulti.

Bashkëpunon me organet e pushtetit vendor në rreth dhe qark për evidentimin, njohjen dhe kompensimin e pronave.

Ngre padi në gjykatë në emër të Komunitetit Musliman të Shqipërisë kundër përsonave fizik ose juridik, që cënojnë interest e myftinisë. Përfaqëson Komunitetin Mysliman të Shqipërisë në proceset gjyqësore.

I propozon Kryesisë së Komunitetin Mysliman të Shqipërisë kandidaturat për emërim e lëvizje kuadri, ulje ne detyrë, masat disiplinor.

Mbikqyrë dhe kontrollon gjithë veprimtarinë fetare të myftinisë.

 

Leave a Reply