Myftiu

 
Gëzim Kopani  ( Myfti i rrethit Pukë )

Nga viti 2005 Komuniteti Mysliman i Shqipërise emëron Gëzim Kopanin Myfti të rrethit Pukë. Gezim Kopani ka lindur me datë 01.09.1983 në fshatin Meçe-Pukë. Pas shkollës 8-vjeçare “Migjeni” Pukë , ka vijuar shkollen e mesme në Medresen e Tiranës. Për tre vite ka vazhduar studimet në Stanboll, dhe më pas në Shqipëri  ka ndjekur disa studime dhe trajnime në fushen e Informatikës dhe të mësuesisë . Është njohës i gjuhës Turke. 
Shërbimi i tij fetarë fillon në gjashtë mujorin e dytë të vitit 2004 ku Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e ngarkon imam të xhamisë së qytetit Pukë, detyre të cilen e vazhdoj deri në vitin 2013.
Krahas detyrës si Imam dhe Myfti i rrethit Pukë Gëzim Kopani nga viti 2005 e në vijim ka dhënë mësime islame në Mejtepin e; Pukës, Fushë-Arrëzit, Qerretit dhe Rrapës.
Ndërsa vitin 2008 Gëzim Kopani emërohet nga Zyra Arsimore e Rrethit Pukë mësues i lëndës së Informatikës. Nga viti 2008-2013 ai dha mësim në lëndë e informatikës në shkollat: Shkolla 9-vjeçare “Migjeni” Pukë, Shkolla e mesme e bashkur Ndue Pjetri Luf, Shkolla 9-vjeçare Shtjefen Gjeçovi Gomsiqe, Shkolla 9-vjeçare Rrape , Shkollen 9-vjeçare Ali Bytyçi Qerret dhe në fund në Shkollen e mesme Sabah Sinani Pukë
Gjatë këtyre viteve Myftiu Gëzim Kopani mbahet mend për kontributin e dhënë në: Çertifikimin xhamive dhe tokave vakuf të Myftinisë Pukë si përshembull: Rindërtimi i xhamisë së vjetër Kodër Hani Pukë, rindërtimi i xhamisë së fshatit Qerret, rindërtimi i xhamisë së fshatit Iballe, çertifikimin e xhamisë së re të qytetit Pukë dhe rregullimin e teritorit të saj si dhe çertifikimin e tokës së kësaj xhamie. Po ashtu ai rihapi për herë të parë Mejtepin e xhamisë së fshatit Qerret, Iballe dhe Rrape  për të vijuar me aktivitete të shumta islame dhe sociale në të gjithë rrethin e Pukës. Gjithashtu Myftiu do mbahet mend për krijimin e bashkëpunimit zyrtarë me Bashkësinë Islame të Republikës së Kosovës, të Këshillit të Bashkësisë Islame Prizren, vizitës së dy krerëve islam të Shqipërise H.Skender Bruçaj dhe të Kosovës H.Naim Tërnava bërë në Myftininë e Pukës me datë; 11 nëntor 2017.

Gëzim Kopani është i martuar dhe ka tre fëmije; një djalë dy vajza.

 

KONTAKTI I MYFTIUT
  • Email: gezimi_01@hotmail.com & gezimkopani@kmsh.al 
  • Mob: +355685020099
Web & Blog i Myftiut
Disa shkrime të Myftiut 
Përhapja e besimit mysliman në rrethin e Pukës ndër vite.(1523-1990)
Kontributi i hoxhallarëve pukjan për Liri e Pavarësi
Xhemal Naipi përfaqesoi Myftinë e Pukës në kongresin e parë mysliman të vitit 1923

Jeta e Zenel Hoxhe Mehaj (1853-1945)
Sadik Prishtina, Hoxha në kujtesen e pukjanëve.
Imam Osman Hoxha , Hoxhë dhe Atdhedashes

Jeta e Imam Elez Hoxha (1910-2002)
Jeta e imam Shaban Rexha
Jete e imam Sahit Hoxha
Jeta e imam Ibrahim Hoxha ( 1922 – 2012 )
Puka,qyteti që vuante mungesen e xhamisë
Historiku i Xhamisë së fshatit Kabash, Pukë
Ura e Hoxhës, Gomsiqe-Pukë
Islami dhe Kazaja e Pukës
Disa nga shkaqet e pranimit të islamit në Shqiperi
Xhamia e fshatit Iballe, Pukë
Xhamia e fshatit Lajthize,Puke
Imam Qazim Nushi afro 40 vjet në sherbim të islamit në xhaminë e fshatit Qerret të Pukës.
Mejtepi i xhamise se Iballes
Rëndësia e Mejtepit të Xhamisë së fshatit Qerret Pukë (1892)
Xhamia Rrypë , Pukë (1318 h)
Kalaja e fshatit Flet, Pukë
Historia e besimit mysliman në fshatin Flet
Dashuria ndaj Atdheut urdhër nga Krijuesi i Gjithësisë
Shaban Rexha, mësuesi shëmbullor i Mejtepeve të Pukës
Mejtepi i fshatit Kabash Pukë para 85 vitesh
Kuvendi (Mexhlis) i Kajmekamit të Pukës
Franc Baron Nopça: Fshati Bugjon që respekton myslimanët
Lista e Myftive dhe Imamëve në Pukë

Çfarë është Hadithi ?

 

DETURAT E MYFTIUT

Neni 82
(Statuti i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë)

Myftiu drejton dhe organizon të gjithë veprimtarinë e myftinisë. Organizon ceremonitë për festat fetare të besimit musliman.

Ndjek dhe kontrollon veprimtarinë fetare në xhami e juridiksionit të myftinisë, për zbatimin e statusit dhe rregullores së brendshme të KMSH-së.

Organizon hapjen e kurseve fetare në xhami e myftini dhe ndjek e kontrollon fuksionimin e tyre.

Interesohet dhe bashkëpunon me besimtarët muslimanë, organet e pushtetit lokal dhe donatorë të ndryshëm për ndërtimin e xhamive në fshatrat, komunat ose në qytetet ku nuk ka objekte kulti.

Bashkëpunon me organet e pushtetit vendor në rreth dhe qark për evidentimin, njohjen dhe kompensimin e pronave.

Ngre padi në gjykatë në emër të Komunitetit Musliman të Shqipërisë kundër përsonave fizik ose juridik, që cënojnë interest e myftinisë. Përfaqëson Komunitetin Mysliman të Shqipërisë në proceset gjyqësore.

I propozon Kryesisë së Komunitetin Mysliman të Shqipërisë kandidaturat për emërim e lëvizje kuadri, ulje ne detyrë, masat disiplinor.

Mbikqyrë dhe kontrollon gjithë veprimtarinë fetare të myftinisë.

 

Leave a Reply