Myftiu

 
                       Gëzim Kopani 

Gëzim Kopani, Myfti i Pukës

Myftiu i rrethit Pukë që nga viti 2005 është Imam Gëzim Kopani.

Gezim Kopani ka lindur në fshatin Meçe-Pukë më datë 01.09.1983. Ai ka mbaruar Medresen e Tiranës. Për tre vjet ka vazhduar studimet ne Stanboll, më pas në Shqipëri  ka ndjekur disa trajnime për mësuesi në fushen e informatikës. Është njohës i gjuhës Turke.

Në vitin 2004 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e emëron Gezim Kopanin imam në Xhaminë e qytetit të Pukës. Ndërsa në vitin 2005 Gëzim Kopani emërohet Myftiu i rrethit Pukë detyrë të cilen vazhdon ta ushtroj edhe sot.

Nga viti 2008 – 2013 ka dhënë mësim në lënden e informatikës në shkollat: shkolla 9-vjeçare “Migjeni” Pukë, shkolla e mesme e bashkur Ndue Pjetri Luf, shkolla 9-vjeçare Shtjefen Gjeçovi Gomsiqe, shkolla 9-vjeçare Rrape , shkollen 9-vjeçare Ali Bytyçi Qerret dhe në shkollen e mesme Sabah Sinani Pukë. Gjithashtu Gëzim Kopani ka dhënë mësime në lëndet: Kur’an, dhe Histori Islame, pranë qendrës BKI Pukë.

Gëzim Kopani është i martuar dhe ka tre fëmije; një djalë dy vajza.

 

Shkrime te Myftiut Gezim Kopani

Përhapja e besimit mysliman në rrethin e Pukës ndër vite.(1523-1990)

Kontributi i hoxhallarëve pukjan për Liri e Pavarësi

Sadik Prishtina, Hoxha ne kujtesen e pukjaneve.

Imam Osman Hoxha , Hoxhë dhe Atdhedashes

Jeta e imam Shaban Rexha

Jeta e Imam Elez Hoxha (1910-2002)

Jete e imam Sahit Hoxha

Jeta e imam Ibrahim Hoxha ( 1922 – 2012 )

Puka,qyteti që vuante mungesen e xhamisë

Historiku i Xhamisë së fshatit Kabash, Pukë

Ura e Hoxhës, Gomsiqe-Pukë

Islami dhe Kazaja e Pukës

Disa nga shkaqet e pranimit te Islamit ne Shqiperi

Xhamia e fshatit Iballe, Pukë

Xhamia e fshatit Lajthize,Puke

Imam Qazim Nushi afro 40 vjet në sherbim të islamit në xhaminë e fshatit Qerret të Pukës.

Mejtepi i xhamise se Iballes

Rëndësia e Mejtepit të Xhamisë së fshatit Qerret Pukë (1892)

Xhamia Rrypë , Pukë (1318 h)

Kalaja e fshatit Flet, Pukë

Historia e besimit mysliman në fshatin Flet

Dashuria ndaj Atdheut urdher nga Krijuesi i Gjithesise

Shaban Rexha, mesuesi shembullor i Mejtepeve te Pukes

 

Per me shume mund te klikoni ketuhttp://gezimkopani.com/

_________________________________________________________________________________

DETYRAT E MYFTIUT

Neni 82

Myftiu drejton dhe organizon të gjithë veprimtarinë e myftinisë. Organizon ceremonitë për festat fetare të besimit musliman.

Ndjek dhe kontrollon veprimtarinë fetare në xhami e juridiksionit të myftinisë, për zbatimin e statusit dhe rregullores së brendshme të KMSH.

Organizon hapjen e kurseve fetare në xhami e myftini dhe ndjek e kontrollon fuksionimin e tyre.

Interesohet dhe bashkëpunon me besimtarët muslimanë, organet e pushtetit lokal dhe donatorë të ndryshëm për ndërtimin e xhamive në fshatrat, komunat ose në qytetet ku nuk ka objekte kulti.

Bashkëpunon me organet e pushtetit vendor në rreth dhe qark për evidentimin, njohjen dhe kompensimin e pronave.

Ngre padi në gjykatë në emër të Komunitetit Musliman kundër përsonave fizik ose juridik, që cënojnë interest e myftinisë. Përfaqëson KMSH në proceset gjyqësore.

I propozon Kryesisë së KMSH kandidaturat për emërim e lëvizje kuadri, ulje ne detyrë, masat disiplinor.

Mbikëqyr dhe kontrollon gjithë veprimtarinë fetare të myftinisë.

 

Prane familjeve te prekura nga termeti

Pas termetit te dates 26 nentorit 2019 dhe apelit te Komunitetit Mysliman te Shqiperise per solidarizim ne ndihme te familjeve te prekura nga termeti, edhe Myftinia Puke sebashku me donator vendas dhe jo vetem ka qene prane familjeve te prekura nga termeti ne; Thuman, Kurbin e Bubq. Pas termetit Myftiu i Pukes Gezim Kopani ka […]