Myftiu

 
                       Gëzim Kopani 

Gëzim Kopani, Myfti i Pukës

Myftiu i rrethit Pukë që nga viti 2005 është Imam Gëzim Kopani.

Gezim Kopani ka lindur në fshatin Meçe-Pukë më datë 01.09.1983. Ai ka mbaruar Medresen e Tiranës. Për tre vjet ka vazhduar studimet ne Stanboll, më pas në Shqipëri  ka ndjekur disa trajnime për mësuesi në fushen e informatikës. Është njohës i gjuhës Turke.

Në vitin 2004 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e emëron Gezim Kopanin imam në Xhaminë e qytetit të Pukës. Ndërsa në vitin 2005 Gëzim Kopani emërohet Myftiu i rrethit Pukë detyrë të cilen vazhdon ta ushtroj edhe sot.

Nga viti 2008 – 2013 ka dhënë mësim në lënden e informatikës në shkollat: shkolla 9-vjeçare “Migjeni” Pukë, shkolla e mesme e bashkur Ndue Pjetri Luf, shkolla 9-vjeçare Shtjefen Gjeçovi Gomsiqe, shkolla 9-vjeçare Rrape , shkollen 9-vjeçare Ali Bytyçi Qerret dhe në shkollen e mesme Sabah Sinani Pukë. Gjithashtu Gëzim Kopani ka dhënë mësime në lëndet: Kur’an, dhe Histori Islame, pranë qendrës BKI Pukë.

Gëzim Kopani është i martuar dhe ka tre fëmije; një djalë dy vajza.

 

Shkrime te Myftiut Gezim Kopani

Përhapja e besimit mysliman në rrethin e Pukës ndër vite.(1523-1990)

Kontributi i hoxhallarëve pukjan për Liri e Pavarësi

Sadik Prishtina, Hoxha ne kujtesen e pukjaneve.

Imam Osman Hoxha , Hoxhë dhe Atdhedashes

Jeta e imam Shaban Rexha

Jeta e Imam Elez Hoxha (1910-2002)

Jete e imam Sahit Hoxha

Jeta e imam Ibrahim Hoxha ( 1922 – 2012 )

Puka,qyteti që vuante mungesen e xhamisë

Historiku i Xhamisë së fshatit Kabash, Pukë

Ura e Hoxhës, Gomsiqe-Pukë

Islami dhe Kazaja e Pukës

Disa nga shkaqet e pranimit te Islamit ne Shqiperi

Xhamia e fshatit Iballe, Pukë

Xhamia e fshatit Lajthize,Puke

Imam Qazim Nushi afro 40 vjet në sherbim të islamit në xhaminë e fshatit Qerret të Pukës.

Mejtepi i xhamise se Iballes

Rëndësia e Mejtepit të Xhamisë së fshatit Qerret Pukë (1892)

Xhamia Rrypë , Pukë (1318 h)

Kalaja e fshatit Flet, Pukë

Historia e besimit mysliman në fshatin Flet

Dashuria ndaj Atdheut urdher nga Krijuesi i Gjithesise

Shaban Rexha, mesuesi shembullor i Mejtepeve te Pukes

 

Per me shume mund te klikoni ketu: https://gezim-kopani.blogspot.com/

_________________________________________________________________________________

DETYRAT E MYFTIUT

Neni 82

Myftiu drejton dhe organizon të gjithë veprimtarinë e myftinisë. Organizon ceremonitë për festat fetare të besimit musliman.

Ndjek dhe kontrollon veprimtarinë fetare në xhami e juridiksionit të myftinisë, për zbatimin e statusit dhe rregullores së brendshme të KMSH.

Organizon hapjen e kurseve fetare në xhami e myftini dhe ndjek e kontrollon fuksionimin e tyre.

Interesohet dhe bashkëpunon me besimtarët muslimanë, organet e pushtetit lokal dhe donatorë të ndryshëm për ndërtimin e xhamive në fshatrat, komunat ose në qytetet ku nuk ka objekte kulti.

Bashkëpunon me organet e pushtetit vendor në rreth dhe qark për evidentimin, njohjen dhe kompensimin e pronave.

Ngre padi në gjykatë në emër të Komunitetit Musliman kundër përsonave fizik ose juridik, që cënojnë interest e myftinisë. Përfaqëson KMSH në proceset gjyqësore.

I propozon Kryesisë së KMSH kandidaturat për emërim e lëvizje kuadri, ulje ne detyrë, masat disiplinor.

Mbikëqyr dhe kontrollon gjithë veprimtarinë fetare të myftinisë.

 

Njoftim per marrjen e Lejes se Zhvillimit per rindertimin e xhamise se Koder Hanit

Myftinia Puke njofton besimtaret se dje me vendim nr.18 date; 04.12.2018, eshte marr “Leja e Zhvillimit” nga Bashkia Puke per rindertimin e xhamis se vjeter te Koder Hanit. Sipas maveshjes me KMSH, xhamia sponsorizohet dhe ndertohet nga Fondacioni Miresia. Me lejen e Zotit, ne pak kohe ose dite , ne vartesi te ecjes se proceduarave […]