Xathë

Qe ne fillim te sherbesave fetare islame, fshati Xathë i Pukes eshte mbuluar me sherbim fetar nga hoxhallaret e Myftinise se rrethit Puke te cilet kryesisht ishin nga zona e Malziut (Dukagjin). Ritet fetare si xhumat, teravit dhe Bajramit ky fshati i ka kryer ne xhamin e fshatit Kulumri. Sipas regjistrimit te popullsis se fshatit Flete te bere nga Myftiu Gezim Kopani date; 16.06.2015 rezulton se fshati Xathë te kete 177 banor te besimit mysliman. Ky material eshte i arkivuar prane Myftinise Puke me nr.98 dt.26.06.2015.

20180528_102543 20180528_103754

Xathe,Puke 18.4.2015
Xathe,Puke 18.4.2015

Gjate takimit ne fshatin Xathe,Puke 14.6.2015
Gjate takimit ne fshatin Xathe,Puke
14.6.2015
Xathe,Puke 18.4.2015
Xathe,Puke 18.4.2015
Xathe,Puke 18.4.2015
Xathe,Puke 18.4.2015