Mejtepi i Pukës

Ne punim

Myftiu i Pukes Gezim Kopani me nje pjese e nxenesve te Mejtepit Puke (mesimit islam)
qe marrin mesime dhe pran qendres BKI Puke. Viti 2021