Aktivitet të përzgjedhura

Ne punim….

Muret e vjetra te xhamise se fshatit Qerret, Fotografi te bera nga Gezim Kopani viti 2004
Xhamia e Kabashit
Xhamia Kodër Hani (1903)
Muret e vjetra te xhamise se Koder Hanit. Fotografi e bere nga Gezim Kopani viti 2004