Vlersime

VLERSIME ME RASTIN E 100 VJETORIT TE THEMELIMIT TE
MYFTINISE PUKE (1923-2023)

VENDIM
Nr. 03, date; 04.03.2023

1.Çertifikate “Pishtar Islam” pas vdekjes i jepet H. Xhemal Naipi (Perfaqesues i Myftinise Puke ne Kuvendin e Komunitetit Mysliman te vitit 1923) me kete motivacion: “Per kontributin e dhene ne Themelimin e Myftinise Puke dhe hapjen e dijes islame ne rrethin e Pukes.” 

2.Çertifikate “Pishtar Islam” i jepet Myftinise Shkoder me motiviacion: “Per ndihmen e dhene nga hoxhallaret Shkodran ne kryerjen e riteve islame ne rrethin e Pukes, si dhe per bashkepunimin me Myftinine Puke.”

3.Çertifikate “Pishtar Islam” i jepet Keshillit te Bashkesise Islame Prizren me kete motivacion: “Per mbeshtetjen ndaj Myftinise Puke ne ndihme te familjeve ne nevoje dhe te kontributit te dhene per zhvillimin e fese islame ne Puke.”

4.Çertifikate “Pishtar Islam” i jepet Keshillit te Bashkesise Islame Gjakove me motivacion: “Per ndihmen e dhene nga hoxhallaret Gjakovare ne kryerjen e riteve islame ne rrethin e Pukes , si dhe per bashkepunimin me Myftinin e Pukes.” 

5.Çertifikate “Mirenjohje” i jepet familjes se Imam Sadik Lumes (Kosove) me kete motivacion: “Per mbeshtetjen e dhene ne forcimin e arsimit islam ne rrethin e Pukes.” 

6.Çertifikate “Pishtar Islam” i jepet Medreses Haxhi Sheh Shamia Shkoder me motivacion: “Per kontributin e dhene ne shperndarjen e diturise islame dhe per mbeshtetjen e dhene ndaj medresistave pukjane qe kan mesuar praj kesaj shkolle.”

7.Çertifikate “Nderi i Myftinise Puke” i jepet Ambasades se Shtetit te Kuvajtit ne Shqiperi me motivacion: “Per mbeshtetjen ndaj Myftinise Puke ne ndihme te familjeve ne nevoje, dhe te mbeshtetjes se dhene per zhvillimin e fese islame ne Puke.” 

8.Çertifikate “Nderi i Myftinise Puke” i jepet Ridvan Seferaj Kryetari i Shoqates V.H.K. Istanbul me motivacion: “Per mbeshtetjen e vazhdueshme ndaj Myftinise Puke, dhe per ndihmen e dhene ndaj familjeve ne nevoje te rrethit Puke.

9.Çertifikate “Nderi i Myftinise Puke” i jepet Korab Kaja kryetar i Fondacionit Miresia me motivacion: “Per mbeshtetjen e vazhdueshme ndaj Myftinise Puke, si dhe te ndihmes ndaj familjeve ne nevoje te rrethit Puke.”

10. Çertifikate “Mirenjohje” i jepet Giovani Fiocchi ish-Famullitar i Kishes Katolike Puke me motivacion: “Per bashkepunimin me Myftinine e Pukes ne forcimin e bashkjeteses nderfetare.

11.Çertifikate “Mirenjohje” i jepet Kadri Morina president i Grupit Financiare Eurosig-Insig-UBA Bank me motivacion: “Per mbeshtetjen ndaj Myftinise Puke, dhe ndihmen e dhene ndaj familjeve ne nevoje te rrethit Puke.”

12.Çertifikate “Pishtar Islam” i jepet Xhemal Bexhetit me motivacion: “Per kontributin e dhene ndaj familjeve ne nevoj te rrethit Puke, si dhe per ndihmen e dhene ne mbarvatjen e aktiviteteve islame.

13.Çertifikate “Mirenjohje” i jepet Samet Shehu kryetar i Fondacionit Mirenjohja me motivacion: “Per bashkepunimin me Myftinine e Pukes si dhe ndihmen e dhene ndaj familjeve ne nevoj.”

14.Çertifikate “Mirenjohje” i jepet Xhevat Selimaj me motivacion: “Per mbeshtetjen ndaj Myftinise Puke ne ndihme te fese islame dhe te familjeve ne nevoj.” 

Myftiu i Pukes
Gezim KOPANI

Firm vule

Puke , me 18 mars 2023

Fotografi nga dorezimi i vlersimeve

______________________________________________________________________________________________________________

ÇERTIFIKATAT VLERSIMI AKODRDUAR ME RASTIN E 25 VJETORIT
TE RIORGANIZIMIT TE MYFTINISE SE RRETHIT PUKE

VENDIM
Nr. 01, date: 24.01.2016

1.Çertifikatë “Pishtar Islam” Pas Vdekjes i jepet: H. Musa Dizdari (Hoxhë Puka)

“Për kontributin e dhënë si Myftiu i Parë i Myftinisë së rrethit Pukë, si imam në Xhamin e Kodër Qytezës Pukë (Laçaj), dhe Ndihmës së dhënë për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit.”

2.Çertifikatë “Pishtar Islam” Pas Vdekjes i jepet: H.Zenel Hoxhë Mahaj:

“Për kontributin e dhënë si Myfti i rrethit Pukë në forcimin e besimit islam sipas traditës Profetike, si dhe për punën e veçantë në Mejtepin e Xhamis së Kodër Qytezë – Pukë (Laçaj) me brezin e ri.”

3.Çertifikatë “Pishtar Islam” Pas Vdekjes i jepet: Sadik Luma Prishtina

“Për kontributin 30 vjeçarë të dhënë si Imam në Xhamin e fshatit Kabash-Pukë dhe si mësues në Mejtepin e kësaj xhamie.”

4.Çertifikatë “Mirënjohje” Pas Vdekjes i jepet: Sahit Hoxha

“Për kontributin e dhënë përgjatë një dekade si imam në xhamin e fshatit Kabash Pukë, Pistë etj.”

5.Çertifikatë “Mirënjohje” Pas Vdekjes i jepet: Beqir Laçi

“Për kontributin e dhënë përgjatë një dekade si Imam i Xhamisë së vjeter Kodër Hani Pukë dhe si mësues në Mejtepin e kësaj Xhamie.”

6.Çertifikatë “Pishtar Islam” Pas Vdekjes i jepet: H.Elez Hoxha

“Për kontributin e dhënë si Myfti i rrethit Pukë në rihapjen e besimit islam, si dhe të ndërtimit të Xhamisë së Re të qytetit të Pukës.”

7.Çertifikatë “Pishtar Islam” Pas Vdekjes i jepet: H.Ibrahim Hoxha

“Për kontributin e dhënë si Imam dhe Myfti i rrethit Pukë në rihapjen e besimit islam, si dhe të organizimit të strukturave islame në rrethin e Pukës.”

8.Çertifikatë “Mirënjohje” Pas Vdekjes i jepet: Bek Selmani

“Për kontributin e dhënë pranë Myftinisë së rrethit Pukë si Anëtar i Këshillit të kësaj Myftinia si dhe të Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman.”

9.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Xhemal Meçi

“Për kontributin 25 vjeçar si Anëtar i Këeshillit të Myftinisë së rrethit Pukë si dhe per grumbullimin e materialeve historike të Myftinisë Pukë ndër vite.”

10.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: H.Adem Ademi

“Për kontributin e dhënë si Imam në vitet 1993-1995 në hapjen e dijes islame në rrethin e Pukës, nëpërmjet kursve të ndryshme islame.”

11.Çertifikatë “Mirenjohjë” i jepet: Astrit Kuçi

“Për kontributin e dhënë në sigurimin e truallit të Xhamisë së Re Pukë dhe si Anëtar i Këshillit të Myftinisë Pukë, dhe Anëtar i Këshillit të Përgjithshem të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.”

12.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Armir Mehaj

“Për kontributin e dhënë si Sekretar në ngritjen e strukturave islame pranë Myftinisë së rrethit Pukë si dhe në ideimin e disa aktiviteteve islame në rrethin e Pukës.”

13.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: H.Qazim Kopani

“Për kontributin e dhënë pranë Myftinisë Pukë si Administrator, Myezin dhe Anëtar i Këshillit të Myftinisë si dhe për ndihmën e dhënë në ngritjen e strukturave islame në rrethin e Pukës.”

14.Çertifikatë “Mirënjohje” Pas Vdekjes  i jepet:Arif Hysen Shkreli

“Për kontributin e dhënë në hapjen e dijes islame në zonën e Fushë Arrëzit si dhe të mbeshtetjes së dhënë në Myftininë e rrethit Pukë.”

15.Çertifikatë “Mirënjohje” Pas Vdekjes  i jepet: Sulejman Asllanaj

“Për kontributin e dhënë si Këshilltar i Myftinisë Pukë në ngritjen e traditës islame të këtij qyteti.”

16.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Besnik Lluka

“Për kontributin 15 vjeçar si Anëtar i Këshillit të Myftinisë së rrethit Pukë, per zonën e Rrapes, në hapjen dhe gjallërimin e jetës islame të kësaj zone.”

17.Çertifikatë “Falenderimi” i jepet: H.Halit Ringaj

“Për kontributin e dhënë si Anëtar i Këshillit të Myftinisë së rrethit Pukë, dhe si Myezin i Xhamisë Pukë.”

18.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Basri Selimaj

“Për kontributin 15 vjeçar si Anëtar i Këshillit të Myftinisë së rrethit Pukë, për zonën e Fushë Arrëzit në hapjen dhe gjallërimin e jetes ialme të këtij qyteti.”

19.Çertifikate “Mirënjohje” Pas Vdekjes i jepet: Binak Alia

“Për kontributin 15 vjeçare të dhënë si Këshilltar i Xhamisë Pukë si Ndihmës Myezin i Xhamisë Pukë. ”

20.Çertifikatë “Pishtar Islam” i jepet: Shoqates Vellazerore Humanitare Kulturore Istanbul

“Për kontributin e dhënë Myftinisë Pukë në ndihmë të familjeve në nevojë, mbështetje me burse studimi për nxënësit pukjan, si në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore islame.”

21.Çertifikatë “Pishtar Islam” i jepet: H.Sait Fishta

“Për kontributin e dhënë në ndertimin e Xhamisë së fshatit Qerret Pukë, si dhe për mbështetjen e dhënë në projekte të ndryshme sociale.”

22.Çertifikatë “Pishtar Islam” i jepet: Fondacionit të Çeshtjeve Fetare të Turqisë (Diyanet Vakfi) Zyra e Shqipërisë

“Për kontributin dhe mbështetjen e dhënë Myftinisë Pukë në zhvillimin aktiviteteve të ndryshme islame si dhe në mbeshtetje të familjeve në nevojë në rrethin e Pukës.”

23.Çertifikatë “Falenderimi” i jepet: Puka Televizion (Ramazan Ringaj)

“Për kontributin e dhënë në pasqyrimin e veprimtarive të Myftinisë së rrethit Pukë.”

24.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Fondacionit “Mirësia” Tiranë

“Për kontributin e dhënë Myftinisë Pukë në ndihmë të familjeve me jetim, familjeve në nevoj, dhe mbështetjen e dhënë në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme islame në rrethin e Pukës.”

25.Çertifikatë “Falenderimi” i jepet: H.Liljan Idrizaj

“Për kontributin e dhënë  në ndihmë të ndërtimit të xhamisë së fshatit Qerret Pukë.”

26.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Myftinisë Prizren

“Për kontributin e dhënë në mbështetje të Myftinisë Pukë në aktivitete të ndryshme islame dhe në krijimin e bashkëpunimeve institucionale mes dy Myftinive tona.”

27.Çertifikatë “Falenderimi” i jepet: H. Lutfi ef.Ballek

“Për kontributin e dhënë në vitet 1994-1995 dhe projekteve të ndryshme sociale mbështetese për Myftinin e rrethit Pukë në vitet 2014-2015.”

28.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Ambasades së Kuvajtit, Tiranë

“Për kontributin dhe mbeshtetjen e dhënë Myftinisë Pukë në ndihmë të familjeve në nevojë.”

29.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Ismet Kabeta

“Për kontributin e dhënë si familje në rindërtimin e Xhamisë së fshatit Iballe Pukë.”

30.Çertifikatë “Mirënjohje” i jepet: Muhamet Brahaj

“Për kontributin e dhënë si familje në ndërtimin e Xhamisë se Re në fshatin Kryezi Pukë.”

Vlersime këto të dorëzuara me datë: 13.05.2016 dhe me datë: 15.05.2016 Me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë së rrethit Pukë.

20160515_122552 20160515_122921 20160515_122223 20160515_122316 20160515_123254 20160515_123141 20160515_123035 20160515_123513(0) 20160515_123403 20160515_123615 20160515_123700 20160515_12373620160513_135424 20160513_134237 20160513_134130 20160513_135201 20160513_135351