Zhvillohet mbledhja e radhes e Keshillit te Myftinise Puke

Eshte zhvilluar sot me date 24.01.2016 mbledhja e radhes e Keshillit te Myftinise se rrethit Puke. Mbledhja u hap me

24.01.2016
24.01.2016

lexim te verseteve Kur’anore per te vazhduar me pas me kete rend dite: Analiza e Punes per vitin 2015, Plani i Punes per Vitin 2016, Plani i Punes ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te Myftinise se rrethit Puke, Te nderyshme.

Ne fillim u be leximi i Analizes se Punes zhvilluar gjate vitit 2015 nga Myftinia e rretit Puke. Me pas u Plani i Punes per Vitin 2016 si dhe aspekte te tjera. Pas diskutimeve te ndryshme, Keshilli i Myftinise se rrethit Puke miratoi:

-Analizen e Punes per vitin 2015

-Plani i Punes per vitin 2016

-Plani i Punes ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te Myftinise se rrethit Puke.

-Dhenje titulli “Pishtar Islam” nga Myftinia Puke per personalite te ndyshem si Myftini,Imam te cilet kan dhene kontribut ne Myftinine e rrethit Puke.

-Akordimi çertifikate “Mirenjohje” per personalitete si; ish anetare te Keshillit te Myftinise,Anetare aktul te Keshillit te Myftinise Puke,si dhe mbeshtetjet qe Myftinia Puke ka gjetur nga individ,shoqata dhe fondacione islame.

-Si dhe disa  ceshtje te tjera.

Puke me;24.01.2016

Leave a Reply