Te jeni çdo here te drejte

Prej ibni Mes’udi r.a. transmetohet se hz.Muhammed a.s. ka thene:

“Keni kujdes qe gjithmone te jeni te drejte, sepse e drejta çon drejte miresise, miresia çon ne Xhennet, dikush prej njerezve vazhdon duke fol dhe punuar drejt deri sa te shkruhet tek Allahu i drejte, po ashtu keni kujdes qe t’i shmangeni genjeshtres, sepse genjeshtra çon ne pune te ndyta, e ato çojne ne zjarr.
Njeriu vazhdon te genjej derisa te shkruhet tek Allahu genjeshtar.”
(Buhari, Muslimi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)

Leave a Reply