Spoti i KMSH, Ramazan 2014 (HD)

Për agjërimin, Allahu i Gjithëmëshirshëm në Kur’anin Famëlartë, thotë: “Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra, kush nga ju që arrin këtë muaj le ta agjërojë”.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë i uron mbarë besimtarëve myslimanë shqiptarë, gëzuar Muajin e Bekuar të Ramazanit.

Leave a Reply