Njoftim;Për aktivitete që do zhvillohen në kuadër të 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë

Myftinia e rrethit Pukë është duke bërë përgatitjet për zhvillimin e disa aktiviteteve në kuadër të “25 vjetorit te Riorganizimit të Myftinisë së rrethit Pukë.”

Në këtë kuadër Këshilli i Myftinisë së rrethit Pukë më datë 24.01.2016 nr.prot;16 ndër të tjera është ka vëndosur :  Dhënie titulli vlersimi me emërtim: “Pishtar Islam” dhe Çertifikatë “Mirënjohje” për Myfti, Hoxhallarë, Myezina, Ish anëtarëe të Këshillit të Myftinisë së rrethit Pukë, për Shoqata dhe Fondacione Islame që kan mbeshtetur Myftininë e rrethit Pukë gjatë këtyre viteve. Po ashtu edhe për aktivist dhe mbështetës të Myftinisë së rrethit Pukëe. Tituj këto që priten të dorëzohen inshallah në aktivitetin që Myftinia e rrethit Pukë do zhvillojë gjatë muajit maj 2016

 

Leave a Reply