Miresia e namazit

Allahu xh.sh. e ka bere obligim namazin, pasi ai eshte pastrim dhe mburoje per besimtaret mysliman. Cdo njeri ben gjynahe, por me i miri prej tyre eshte ai qe kerkon falje, duke fal namaz, agjeruar dhe bere pune te mira. Namazi eshte adhurim qe myslimani pese here ne dite duhet ta bej. Myslimani i cili kryen faljen e namazeve, nga namazi ne namaz Allahu xh.sh ia fal gjynahet. 20160912_070434

Ne lidhje me kete na vjen ne dihme thenia e profetit Muhammed a.s. i cili ka thene:

“Nese nje mysliman, kur vjen koha e namazit merr abdest dhe e fal namazin ne menyre te mire dhe perulje (ndaj Allahut xh.sh), nese nuk ka bere gjynahe te medha (sic eshte shirku, vrasje etj) ai namaz do ia fshi gjynahet qe ka bere me pare. Vertet, cdo here eshte keshtu.” (Muslimi)

 

Leave a Reply