Këshilli i Myftinisë Pukë zhvillon mbledhjen e radhës dhe shpall vitin 2023 vit Jubilar të Myftinisë Pukë

U zhvillua sot mbledhja e radhes e Keshillit te Myftinise Puke. Pas miratimit te rendit te dites, Keshilli i Myftinise Puke ne kuader te 100 vjetorit te Themelimit te Komunitetit Mysliman te Shqiperise njeherazi edhe te Myftinise Puke qe u perfaqesua ne kuvendin e dates 24 shkurt 1923 nga Hafiz Xhemal Naipi vendosi te shpall vitin 2023 vitin Jubilar te Myftinise se rrethit Puke. Po ashtu gjate mbledhjes u miratua Analiza Vjetore e Punes se Myftinise Puke per vitin 2022, Kalendari i aktiviteteve per vitin 2023, dhe disa çeshtje sa i takon vekf investimeve.
Puke me: 14 janar 2023

Leave a Reply