Imam Bekim Sokoli

 

Imam Bekim Sokoli
Imam Bekim Sokoli

Këshilli i Myftinisë së rrethit Pukë me datë 13.10.2013 me vendim numer 68 ka miratuar kërkesen e Bekim Sokolit dhe me datë 11.11.2013 Myftinia e rrethit Pukë i ka propozuar Komunitetit Mysliman të Shqiperisë miratimin e emrimit të Bekim Sokolit imam të Xhamisë së qytetit Pukë. Me datë 26.11.2013  nr.prot:429 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë  emëron Bekim Sokolin imam të xhamisë së qytetit Pukë.

Bekim Sokoli ka lindur më: 19 shtator 1993 . Në moshen 11 vjeçare ka ndjekur për rreth tre vite kursin fetarë islam pranë qendres “SHBKI” Pukë. Në vitin 2009 fillon Medresenë H.Sh.Shamia Shkodër të cilen e mbaron në vitin 2012 me rezultate shumë të mira. Në vitin 2012 e në vazhdim ndjek studimet e larta në Fakultetin Politeknik Tiranë , në sistemin (part time).

Leave a Reply