Erjon Syla komandohet ne detyren e Imamit te Xhamise Puke

Erjon Sula komandohet ne detyren e Imamit te Xhamise se Re Puke pas largimit te Bekim Sokolit per arsye familjare.

Erjon Syla ka lindur ne qytetin e Pukes me; 27.04.1992. Nga viti 2004 – 2006  ndjek mesimet e Mejtepit prane qendres Sh.B.K.I Puke. Ne vitin 2011 perfundon Gjimnazin “Sabah Sinani” Puke. Ne po te njetin vit vijoi studimet trajnuese per: “IT” Tirane. Me 01.12.2012 Erjon Syla me propozimin e Keshillit te Xhamise se Re Puke, emrohet Myezin i Xhamise se Re Puke. Perseri me propozim te Keshillit te Xhamise se Re Puke, dhe me miratim te Keshillit te Myftinise se rrethit Puke me date; 16.09.2015 Erjon Syla komandohet ne detyren e Imamit te Xhamise se Re Puke.

16.09.2015

 

Leave a Reply