Porta e Ramazanit ne Xhennet

33

Sehl r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thene: “Eshte nje porte ne Xhennet qe quhet Rejjan, nga e cila do hyjne agjeruesit Diten e Ringjalljes dhe askush tjeter nuk do te hyje andej, pervec tyre. Do te thirret : “Ku jane agjeruesit? Ata do te ngtrihen dhe  askush tjeter nuk do te hyje nga ajo porte pervec tyre. Kur ata te kene hyre te gjithe, ajo do te mbyllet dhe askush nuk do te huje me qe andej. (Buhari, 1896)

Leave a Reply