Nata e Miraxhit dhe 12 principet e islamit

1.Mos i beni ortak Allahut xh.sh
2.Resoektoni dhe bindjuni prinderve.

Mesxhidul Aksa
Mesxhidul Aksa

3.Jepuni te drejte qe u takon te afermeve, te varferve dhe udhetareve.
4.Mos shperderoni. Mos ji koprac e as doreleshuar.
5.Mos i vrisni femijet nga frika e varferise.
6.Mos iu afroni imoralitetit.
7.Mos vrisni njeri me pa te drejte.
8.Mos abuzo me pasurin e jetimit.
9.Mbaj premtimet.
10.Mos u shmangni prej drejtesise ne matje e peshim.
11.Mos ndiq ate per te cilen nuk ke dijeni dhe permbahu nga pohimet e pabaza dhe hamendjet.
12.Shmangu nga mburrja dhe mendjamadhesia.

Dhe kur u kthye ne shtepin e tij hz.Muhammed a.s. tha: “Une s’kam pare ndonjehere gje me te bukur se miraxhi.”

Leave a Reply