Mrekullia matematikore e Kur’anit


Mrekullia matematikore e Kur’anit
Nga mrekullitë e shumta që përmban Kur’ani është edhe ajo matematikore, si p.sh. e shumëshpjeguara mrekullia e numrit 19. Kurse këtu po japim disa fjalë dhe numrin se sa herë janë përsëritur ato në Kur’an, në një tablo të habitshme:

7 qiej 7 herë
krijimi i qiejve 7

iman (besim) 25
mosbesim 25

tradhëti 16
tradhëtar 16

zekat 32
bereqet 32

dynja (kjo botë) 115
ahiret (bota tjetër) 115

melek 88
shejtan 88

njeriu 65
etapat e krijimit
të njeriut 65

dhé 17
pikë uji 12
gjak i ngjizur 6
mish i përtypur 3
kocka 15
mish 12
gjithsej 65

bimë 26
pemë 26

rahmet (mëshirë) 79
hidajet (drejtësi) 79

dënim 117
falje (117×2) 234

verë-nxehtë 5
dimër-ftohtë 5

verë (pije dehëse) 6
dehje 6

varfëri 13
pasuri (13×2) 26

ditë 365
muaj 12
ditët 30

thuaj 332
thanë 332

të këqijtë 3
të mirët (3×2) 6

ju krijoj juve 16
robëria (ndaj Allahut) 16

/dritaislam.al/

Leave a Reply