KMSH hap fushaten e donacioneve per xhamin e madhe te Tiranes.

KMSH HAP FUSHATËN E DONACIONEVE PËR XHAMINË E MADHE TË TIRANËS

Projekti i xhamise se madhe te Tiranes.
Projekti i xhamise se madhe te Tiranes.


Komuniteti Mysliman i Shqipërisë hap fushatën e mbledhjes së donacioneve nga e gjithë Shqipëria e më gjërë për ndërtimin e Xhamisë së Madhe të Tiranës. Ftojmë të gjithë besimtarët dhe të interesuarit që të bëhen pjesë në këtë project historik për besimtarët myslimanë shqiptarë.
Ndërtimi i xhamisë ka nisur me fillimin e gërmimeve dhe ndihma e besimtarëve është shumë e rëndësishme për vazhdimin e punimeve.
Emrat e kontribuesve me shumat perkatese, sipas dëshirës, do të shpallen në www.kmsh.al dhe www.tiranagrandmosque.com 
Kontribuesit me 10. 000 Euro e më shumë do të kenë emrin në pllakadën e donatorëve të xhamisë së madhe të namazgjasë.
“E drejtë e përkujdesjes së xhamive të All-llahut është vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së mbramë e që e falë namazin, jep zeqatin e nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë)”. (Teube, 18)
”Kush nderton nje xhami per Allahun, Allahu nderton nje shtepi per te ne xhennet” 
Allahu jua shpërbleftë me mirësi në këtë botë dhe tjetrën për ccdo ndihmë që do të bëni.
Donacionet mund të bëhen pranë zyrës së financës në KMSH, myftinitë në rrethe dhe nëpërmjet llogarive bankare të hapura për xhaminë.

Leave a Reply