Del nga shtypi libri i ri, “Haxhi dhe Umreja”

Del nga shtypi libri i ri, “Haxhi dhe Umreja”, botim i KMSH-sëë.

Një libër, ku mund të gjendet çdo gjë në lidhje me haxhin dhe umren, si dhe duatë specifike në shqip dhe arabisht në fund të librit.

Ky botim vjen si një botim special me ngjyra, i shoqëruar edhe me fotografi nga vendet e shenjta në Mekë dhe Medine, duke shërbyer kështu jo vetëm si udhëzues për haxhinjtë, por edhe për të gjithë lexuesit, që kërkojnë një informacion më të zgjeruar në lidhje me Haxhin dhe Umren.

Libri ka 110 faqe.

/Drita Islame/

Leave a Reply