Profeti Muhamed a.s. (Dokumentar)

Ardhja e Profetit Muhamed në këtë botë shënon plotësimin e dhuntisë së Allahut, ndaj njerëzimit. Ai është njeriu më i rëndësishëm i pemës së krijimit; është drita udhëzuese drejt së vërtetës; është vula e profetëve dhe më bujari mes tyre.

Ata që jetuan para tij e pritën me padurim. Bashkëkohësit, jetuan në epokën më të lumtur. Ata që erdhën më pas nuk reshtën e vazhdojnë të mos reshtin së lavdëruari atë që e Allahu e krijoi si udhërrëfyes.

Leave a Reply