Thenje e mençur

Për ata njerëz që e njohin Allahun gjërat e zakonshme janë adhurime, ndërsa për njerëzit e rëndomtë adhurimet janë gjëra të zakonshme.
-Imam Ibnul Kajim

Leave a Reply