Njoftim

Myftinia Puke ne baze te statutit te KMSH-se, neni 97 dhe jo vetem,  njofton:

Ka filluar puna per Zgjedhjet e Keshillave te Xhamiave qe do nis me date 09.06.2015. Ne kete kuader  imamet e Xhamiave, kujdestaret e Xhamiave. Aty ku nuk ka, Antaret aktual te Keshillit te Myftinise Puke te marrin masat per shperndarjen  e ketij njoftimi. Kush ka ndonje sugjerim (per keshill Xhamia , Myftinia apo te KP) qofte edhe personal, le ta dergoj ate te firmosur (emer mbiemer firme) prane Myftinise Puke deri me date 08 qershor 2015 deri ne oren 10:00.

Sqarim:

“Keto zgjedhje zhvillohet gjate muajit Qershor 2015. Keshilli do kete 5 antare. Ne keshillin e xhamis ben pjese Imami,myezini dhe 3 antare te zgjedhur. Ata zgjidhen me vote te hapur. Zgjedhjet drejtohen nga Imami, ne munges te nje person i autorizuar nga Myftiu ose nga vete Myftiu. Percaktohen datat e zhvillimit te zgjedhjeve, ku propozohen 5 antare.Ne kete komision nuk duhet te jete ai qe eshte kandidat  per keshillin e xhamise dhe te Myftinise.Komisioni i zgjedhjeve mban procesverbalin e votimi,regjistron kandidatet e propozuar, numeron e verifikon votat qe ka fituar cdo kandidat. Ne fund komisioni shpall fituesin.Proceverbali mbahet ne 3 kopje.Kandidati duhet te jete besimtar i devotshem i islamit, te kete moral te larte, dhe te gezoje respektin e besimtareve ne zone, lagjen, ose fshatin ku banon apo punon. Te jete i gatshem per t’u vene ne sherbim te xhamise. Mbi 50% duhet te kene kryer arsimin e mesesm fetar islame, ose laik dhe mundesisht dy antare te zgjidhen me arsim te larte fetare ose laik.”

Puke 04.06.2015

Leave a Reply