Njoftim

Ne baze te organimit te ri administrativ financiar nga KMSH neper Myftini, Myftinia Puke njofton:
“Hapet vend i lire pune per administrator prane Myftinise Puke. Ky pozicion eshte per administrator dhe jo administratore. Preferohet qe aplikuesi te jete me arsim te larte finance dhe te jete dhene ne ngritjen e institucionit islam siç eshte: xhamia, myftinia et. Detajet e tjera te interesuarit mund ti marrin çdo dite prane zyres se Myftinise Puke me adrese: Prane xhamise se qytetit Puke.”

VEMENDJE
Aplikimet mund te behen deri me date 18 dhjetor 2021

Leave a Reply