Në prag të muajit Ramazan, Myftiu i Pukës Gëzim Kopani zhvilloj në Iballe një bisedë fetare me besimtarët e këtij fshati.

Myftiu i Pukes Gezim Kopani gjate bisedes fetare ne xhamin e fshatit Iballe. Dt. 28.03.2022

Në prag të muajit Ramazan , Myftiu i Pukës Gëzim Kopani zhvilloj një bisedë fetare ne xhamin e fshatit Iballe me titull: “Mirë se vjen muaji ramazan!” Gjatë ligjeratës Myftiu i Pukës Gëzim Kopani foli mbi rëndësin e agjërimit të muajit ramazan dhe sevapet që Allahu xh.sh. jep për të gjithë ato që i binden Allahut xh.sh. dhe bëjnë punë të hajrit.Iballe, 28 mars 2022

Leave a Reply