Legalizimi; Proces pambarim per Xhamin e Pukes

Nje perfaqsi e ALUIZNIT Puke  i perbere nga tre persona me date 03.04.2015 ka filluar matjet e Xhamise Puke  si dhe siperfaqen e tokes me qellim dergimin e dosjes

Perfaqsuesit e ALUIZNIT Puke duke bere matjetet xhamis Puke (procesi i legalizimit)
Perfaqsuesit e ALUIZNIT Puke duke bere matjetet xhamis Puke (procesi i legalizimit)

zyres vendore te ALUIZNI-t te qarkut Shkoder. Ata bene matjet dhe veprimet e duhura duke bere evidentimin e objektit dhe siperfaqes toksore te ketij objekti.

Xhamia e re Puke eshte rast i pashembull ku vendimet e institucioneve shteterore (vendimi i KKRT-se ne 1991-1993, vetedeklarimi i vitit 2006) nuk te japin rruge ose nuk njihen nga institucionet perkatese.
Edhe pse Myftinia Puke cdo here ka qene korrekte me procesin e legalizimit ende nuk eshte arritur te behet legalizimi i xhamise se re Puke.

Qe ne vitin 2006 e ne vijim Myftinia Puke ka bere vetdeklarimin per legalizim, kerkese kjo e perseritur pergjate viteteve per te arritur deri  ne muajin nentor dhe dhjetor te vitit 2014. Le te shpresojme qe veprimet e fundit te ALUIZNIT te jene te atilla qe te sigurojne  legalizimin dhe certifikimin e tokes si dhe Xhamin e re Puke.

Fotografi te bera gjate matjeve te perfaqsuesve te ALUIZNIT Puke me date 03.04.2015

Leave a Reply