Keshilli i Myftinise Puke zhvillon mbledhjen e radhes

U zhvillua me date 20 gusht 2017 mbledhja e radhes e Keshillit te Myftinise Puke. Rindi i dites i kesaj mbledhje ishte: 2

Analiza e punes per gjashte mujorin e pare te vitit 2017.

Plani i punes per festen e Kurban Bajramit 2017.

Problematika e hasur ne lidhje me rrugen automobilistike e cila flitet qe do pershkroje nje pjse te teritorit te xhamise Puke.

Te ndryshme.

Pasi keshilli i Myftinise miratoi rendin e dites dhe pasi u njohen miratuan ; Analizen e punes per gjashte mujorin e pare te vitit 2017, Planin e punes per festen e Kurban Bajramit . Ndersa per sa i perket pikes se trete qe kishte te bente me nje projekt i cili flitet te kaloj ne teritorin e xhamise Puke, Keshilli i Myftinise Puke miratoi Relacionin e pergatitur nga grupi i punes te dates: 09.08.2017 nr.prot;142 krahas saj ne lidhje me kete çeshtje Keshilli i Myftinise Puke mori nje vendim i perbere nga 5 pika.

Po ashtu Keshilli i Myftinise Puke miratoi Projekt Planin 10 vjecare 2017 – 2027 te Myftinise Puke te propozuar nga Myftiu Gezim Kopani si dhe relacionin e pergatitur nga Myftiu Gezim Kopani dt.19.08.2017.

Ne kete mbledhje nder te tjera Keshilli i Myftinise Puke vendosi me miratim akordimin zyrtare te titujve: “Pishtar Islam“, “Çertifikate Mirenjohje” dhe “Çertifikate Falenderimi“.  te atyre qe kontribojne dhe mbeshtesin Myftinin e Pukes duke i vlersuar ato si pas rastit ose kerkeses perkatese.

U miratua hapja nga ana e Myftinise Puke te Mejtepit ne Rrape,

Ne fund Keshilli i Myftinise Puke shqyrtoi disa kerkesa per investime ne fshatin: Kabash, Rrape dhe Trun.

Date; 20.08.2017

21

 

 

 

Leave a Reply