N/Kryetari i KMSH-se Bujar Spahiu vizite ne Myftinine e Pukes.

N/Kryetari i KMSH-se Bujar Spahiu gjate nje vizite ne Myftine e Pukes.
N/Kryetari i KMSH-se Bujar Spahiu gjate nje vizite ne Myftine e Pukes.
Myftiu i Pukes Gezim Kopani dhe n/Kryetari i KMSH-se Bujar Spahiu. Dt.18.6.2013
Myftiu i Pukes Gezim Kopani dhe n/Kryetari i KMSH-se Bujar Spahiu.
Dt.18.6.2013

 

Leave a Reply