Bashkëjetesa ndërfetare midis shqiptarëve

“Bashkëjetesa ndërfetare ka shoqëruar procesin e përhapjes shkallë-shkallë të islamizimit në mesin e shqiptarëve. Kalimi jo…

Mësimi mbi prejardhjen e njeriut

Agron M. Rexhepi, MD, PhD Me problematikën e madhe rreth prejardhjes së njeriut, fëmijët tanë për…

Dituria është thesari i myslimanit

Feja islame e mbështet zhvillimin dhe përparimin e njerëzimit në dituri. Pikërisht për këtë në Kur’an…

Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

Allahu betohet: “Pasha Agimin, Pasha dhjetë ditët, Pasha tekun dhe çiftin…” I dërguari i Allahut për…

Madhështia e imam Ebu Hanifes

Nje dite dijetari i madh islam Ebu Hanife takon nje femije i cili ecte ne balte.…

Si do punosh, ashtu do shperblehesh (hadith)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Si do te punosh, ashtu edhe do jesh i shperblyer.”

Ëmbëlsira e tre muajve të bekuar

Tre muajt e bekuar zotërojnë një shije krejt tjetër, përmbajnë një atmosferë krejt ndryshe nga muajt…

Njëriu që u shit në treg për shkak të një betimi

Nje here nje i varfer veren Hidrin a.s. ne rrugen kryesore te mbushur me njerez. I…

Mrekullia shkencore nga Kurani – Formimi i naftës

“Madhëroje larg të metave Zotin tënd, më të lartësuarin! I Cili krijoi dhe përsosi, dhe i…