Këshilli 2023 – 2027

Këshilli i Myftinisë së rrethit Pukë
( 2023 – 2027 )

  1. Gezim Kopani (Myfti)
  2. Arber Hoxha (Anetar i KP-se)
  3. Ylli Hadroj (Sekretar i Keshillit te Myftinise)
  4. Halit Ringaj (Anetar)
  5. Mustaf Mehaj (Anetar)
  6. Erjon Laçi (Anetar)
  7. Durim Aga (Anetar)


-Shenim
                 Lista e aktivisteve vullnetar te Myftinise se rrethit Puke*

1.Xhemal Meçi
2.Arlind Mustafa
3.Mario Osmani              
4.Yljan Laçi              
5.Beser Sokoli            
6.Fatjet Laçi                
7.Gazmend Dialoshi   
8.Xhevat Selimaj     
9.Mir Milla 
*Nje pjese e listes ndryshon ne vartesi te organizimeve qe bejne dy Bashkite ,  pasi ne disa raste Myftinia Puke bashkepunon me kryepleqt e fshatrave.