Fushë Arrëz

Aktivistet e Zyres se Gruas Myslimane per qytetin e Fushe Arrezit (2020– 2023)

Në bazë të zgjedhjes së datës 23 shkurt 2020 aktivistet vullnetare të Zyrës së Gruas Myslimane pranë Myftinisë Pukë për qytetin e Fushë Arrezit janë:

1.  Aida Pema
2. Vjollaca Selimaj
3. Mimoza Katroshi
4. Nurije Sadria
5. Flutura Dhjaku

Fushe Arrez, 23 mars 2022

3fusharrez

Fushe Arrez2

________________________________________________________________________________

Aktivistet e Zyres se Gruas Myslimane per qytetin e Fushe Arrezit (2015– 2019)

  1. Aida Cina Pema(Kryetare )
  2. Flutura Dhjaku(Anëtare)
  3. Vjollca Selimaj(Anëtare)
  4. Lavdije Tafili , (Anëtare)

Zyra e Gruas Myslimane pranë Myftinisë Pukë përbehet nga gra dhe vajza myslimane që japin ndihmen e tyre vullnetare në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme islame. Me iniciativen e Myftiut të Pukës  Gëzim Kopani jane funksionale përfaqesia e Zyres së Gruas në: Pukë, Fushë Arrëz dhe fshati Qerret.
Krijimi i këtij sektori ka për qëllim: “Afrimin e grave dhe vajzave myslimane me islamin duke zhvilluar aktivitete të ndryshme islame, sociale dhe kulturore.”

Kryetarja e Zyres së Gruas Myslimane për rrethin e Pukës pranë Myftinisë Puke është Erjola Kopani .

Për më shumë hap faqet e poshtë shënuara:

1. Zyra e Gruas Myslimane Pukë;   http://myftiniapuke.org/?page_id=8148

2. Zyra e Gruas Myslimane Fushë Arrëz;  http://myftiniapuke.org/?page_id=8146

3. Zyra e Gruas Myslimane në fshatin Qerret;   http://myftiniapuke.org/?page_id=9653

User comments