Këshilli 2023 – 2027

Këshilli i Myftinisë së rrethit Pukë
( 2023 – 2027 )

  1. Gezim Kopani (Myfti)
  2. Arber Hoxha (Anetar i KP-se)
  3. Ylli Hadroj (Sekretar i Keshillit te Myftinise)
  4. Halit Ringaj (Anetar)
  5. Mustaf Mehaj (Anetar)
  6. Erjon Laçi (Anetar)
  7. Durim Aga (Anetar)

Shenim

LISTA E AKTIVISTEVE TE MYFTINISE NE RRETHIN E PUKES *

1.Xhemal Meçi
2.Arlind Mustafa
3.Mario Osmani              
4.Elez Hadroj               
5.Beslim Delia             
6.Ali Latifi                   
7.Gazmend Dialoshi   
8.Fatjet Laçi              
9.Ramiz Caka               
10.Astrit Mata
11.Yljan Laçi
12.Fatmir Arifaj

*Tek kjo liste disa emra do ndryshohen pasi ne disa raste Myftinia bashkepunon edhe me kryepleqt.