Analiza e punës 2016

myf

ANALIZA VJETORE E PUNËS SË MYFTINISË PUKË PËR VITIN 2016
(MIRATUAR NGA KËSHILLI I MYFTINISË PUKË MË 04 SHKURT 2017)

Gjatë vitit 2016 Myftinia Pukë disa aktivitete të cilat ju ftojmë ti lexoni si më poshtë vijon: 

-ASPEKTI FETARË

Gjatë vitit 2016 Myftinia Pukë ka zhvilluar disa aktivitete të veçanta fetare pa permendur ritet fetare siç janë pesë kohët e namazeve, namazet e xhumave dhe namazet e bajrameve. Me datë21.02.2016 Myftinia Pukë organizoj për xhematin e grave në qytetin e Fushë Arrëzit seminarin me titull: “Këshilla Islame”.

Fushe Arrez
Fushe Arrez

Ne seminari mori pjese Myftiu Gëzim Kopani, Përgjegjësia e Forumit të Gruas Myslimane për qytetin e Fushë Arrëzit Aida Cina dhe Anëtari i Këshillit të Myftinisë Pukë Basri Selimaj.Aktivitet me vlere ishte ai i zhvilluar përsëri në qytetin e Fushë Arrëzit të titulluar “Mirësit e Profetit (Sallahu Alejhi ve selem)” Ky aktivitet u organizua nga Myftinia Pukë në bashkëpunim me Medresen H.Sh.Shamia dega e djemve Shkodër. Në këtë aktivitet mori pjesë Myftiu i Pukës Gëzim Kopani, Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz Fran Tuci, Përfaqësuesi i shoqatës Istanbul  Fehmi Dushku, Drejtori i Medreses Shkodër Kujtim Dërvishi si dhe anëtarë të Këshillit të Myftinisë Pukë si Basri Selimaj dhe aktivistet e forumit të gruas Fushë Arres Aida Cina etj.

Me interes të madh u dëgjuan kumtesat e teologeve Naim Drijaj dhe Edmir Maxhari. Po ashtu edhe interpretimet e ilahive të Medreses Shkodër e në veçanti interpretimi i Enis Rexhes.

Fushe Arrez 13.3.2016
Fushe Arrez 13.3.2016
User comments
Fushe Arrez

Aktivitet madhështor  i kthyer tashmë në traditë ishte aktiviteti me titull “Përjetësisht me Ty” zhvilluar më26.03.2016 në Pallatin e Kulturës të qytetit të Pukës. Në aktivitet mori pjesë Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë H.Skender Bruçaj, Myftiu i Pukës Gëzim Kopani, Myftiu i Tiranës Ylli Gurra, Kryetari i Shoqates Istanbul Ridvan Seferaj, N/Kryetari i Bashkisë Pukë Astrit Kuçi, Drejtori i Medreses H.Sh.Shamia Shkodër Kujtim Dervishi.

Puke
IMG_9686
Puke
IMG_9668
Puke
IMG_9705
Puke

Aktiviteti u përcoll me emocione nga të pranishmit e në veçanti në çastet e interpretimet e ilahive, poezive të nxënësve të Medreses Shkodër si dhe të këngetarëve Mukades Canga dhe Rezarta Smaja.

Biseda islame u zhvilluan në disa fshatra të rrethit të Pukës dukë filluar nga fshati Kabash ku mëdt.5.04.2016 Myftinia Pukë organizoi një bisedë islame me xhematin e këtij fshati.Ndërsa me datë27.04.2016 Myftinia Pukë zhvilloj një takim me banorët e fshatit Trun.

Kabash
Kabash
Trun

Në kuadër të netëve të mira, me datë06.04.2016 Myftinia Pukë organizoj në Fushë Arrëz një seminarë me titull “Mirësit e netëve të mira”.

IMG_0664
Fushe Arrez
Fushe Arrez

Po ashtu në kuadër të netëve të mira me datë16.04.2016 Myftinia Pukë zhvilloi në qytetin e Pukës seminarin me titull “Mirësit e netëve të mira

20160416_103327
Puke
20160416_103708
Puke

Aktivitete të shumta Myftinia organizoi në kuadër të muajit Ramazan. Kështu me dt.11.06.2016 Myftinia organizoi një seminar në qytetin e Fushë Arrëzit , ku Myftiu Gezim Kopani foli mbi vlerat e muajit Ramazan. Me vlera ishte edhe kumtesa e përfaqësueses së gruas myslimane për qytetin  e Fushë Arrëzit Aida Cina e cila vuri theksin mbi vlerat e agjërimit të këtij muaji.

20160615_162726
Rrape
20160615_161612
Rrape
20160613_115929
Iballe
20160611_191320
Fushe Arrez

Takim i ngjashem u zhvillua me datë; 13.06.2016 edhe me xhematin në xhamin e fshatit Iballe për të vijuar më pas në takimin e radhës zhvilluar në Rrape me datë 15.06.2016. Edhe këtë vit iftarët nuk munguan së organizuar nga Myftinia Pukë për agjëruesit e muajit Ramazan. Kështu më dt.11.06.2016 Myftinia Pukë me mbeshtetjen e shoqatës Istanbul shtroi iftarin tradicional në qytetin e Pukës. Iftari i radhës ishte ai i shtruar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë me dt.14.06.2016.

20160628_211742
(Iftari në Pukë 28.06.2016)
20160619_204022
(Iftari në Fushë Arrëz 19.06.2016)
20160614_211228
(Iftari në Pukë 4.06.2016)
20160611_203601
(Iftari në1Pukë 1.06.2016)

Një iftar tjetër i shtruar për agjëruesit ishte ai më 19.06.2016 në qytetin e Fushë Arrëzit , iftar ky i organizuar nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë. Po ashtu iftar i veçantë ishte ai datës 28.06.2016 i organizuar nga Myftinia Pukë me mbeshtëtjen e Bashkësisë Islame të Kosoves. Me madhështi  janë festuar faljet e namazeve të Fiter e Kurban Bajramit në rrethin e Pukes.

20160705_061245
(Momente nga falja e Fiter Bajramit në Xhamin e Pukësdt. 05.07.2016)
20160705_062440
(Momente nga falja e Fiter Bajramit në Xhamin e Pukësdt. 05.07.2016)
20160912_071021
(Momente nga falja e Kurban Bajramit në xhamin e Pukës dt.12.09.2016)
20160912_070448
(Momente nga falja e Kurban Bajramit në xhamin e Pukës dt.12.09.2016)

Me datë21.10.2016u zhvillua një bisedë islame në xhamin e qytetit të Pukës. Ndërsa me dt.20.11.2016 u zhvillua një bisedë islame në xhamin e fshatit Qerret.Ndërsa me datë26.11.2016 Myftinia Pukë zhvilloi një seminar me xhematin e grave në qytetin e Pukës.

20161022_181154
Nga aktivitetin në Xhamin e Pukës
20161120_151418
Nga takimi në xhamin e fshatit Qerret
20161215_182040
Nga biseda ne xhamin e Pukes
Nga aktiviteti me grat ne qytetin e Pukes

Në këtë seminar u bë edhe zgjedhja e aktivisteve te forumit të gruas myslimane.Një bisedë tjetë  islame ishte ajo e zhvilluar me dt.15.12.2016 në xhamin e Pukës ku i ftuar ishte hafiz Gilman Kazazi.

-ASPEKTI ARSIMOR

Organizim i veçantë ishte ai i zhvilluar me datë: 17.04.2016nga Myftinia Pukë në bashkëpunim me shoqaten Bashkësia Kultura Islame Pukë me nxënësit e Mejtepit Fushë Arrëz. Aktiviteti u emërtua “Orë mësimi e hapur.”

20160417_132333
Nxenesit gjate faljes ne xhamin Kryezi
20160417_114719
Ne xhamin e fshatit Kryezi
20160417_132504
Nxnesit ne faljen e namazit te drekes ne Xhamin Kryezi
20160417_132210
Nxenesit gjate faljes se drekes ne xhamin e Kryeziut

Nxënësit e Mejtepit Fushë Arrëz u dërguan në forme eskursioni në fshatin Kryezi ku në xhamin e këtij fshati ata bënë praktikë mesimet e marra duke kryer faljen e namazit të drekës në këtë xhami.

20160529_091843
Para konkursit,Xhamia Pukë 29.05.2016
20160526_145207
Nxënësit e xhamis Iballe dt.26.5.2016

Vemendje e veçante i është kushtuar fëmijëve të Kur’anit edhe në fshatin Iballe. Në këtë kurs kan marr mësim rreth 15 fëmijë të cilët i mëson myezini i kësaj xhamie Durim Aga. I veçantë ishte konkursi me titull “Mëso në emrin e zotit tënd”.

20160529_105629
Momente nga konkursi dt. 29.05.2016
20160529_114733
Momente nga konkursi dt. 29.05.2016
20160529_120552
Momente nga konkursi dt. 29.05.2016
20160529_125335
Momente nga çertifikimi i nxenesve dt.29.05.2016

Konkurs  u zhvillua mes nxënësve të Kur’anit tëPukës,Fushë Arrëzit dhe Iballës. Konkurs u organizua nga shoqata Bashkësia Kultra Islamë Pukë , Myftinia Pukë dhe shoqata Istanbul. Në këtë konkurs u shpërndanë çmime për nxënësit më të mirë si dhe çertifikata e nivelit të parë.

20161126_092229
Nxënësit e Mejtepit Xhami Qerret dt.26.11.2016
20161120_112159
Nga aktiviteti i dt.20.11.2016 ne Xhamin e Pukës

Aktivitet tjetër që i shërben mësimeve islame e në veçanti fëmijëve, ishte aktiviteti me titull: “Namazi i fëmijeve” zhvilluar më 21.11.2016 në xhamin e qytetit të Pukës. E veçantë  për fshatin Qerret ishte vendimi i Myftiut të Pukës Gëzim Kopani për rihapjen e Mejtepit të fshatit Qerret. Në ditën e parë të mësimit moren pjesë 10 fëmijë.

20161210_115957
Momente nga aktivitet me nxënësit e Mejtepeve të Pukës,F.Arrëzit dhë Qërretit
20161210_102127
Momente nga aktivitet me nxënësit e Mejtepeve të Pukës,F.Arrëzit dhë Qërretit
20161210_104252
Momente nga aktivitet me nxënësit e Mejtepeve të Pukës,F.Arrëzit dhë Qërretit
20161210_113611
Momente nga aktivitet me nxënësit e Mejtepeve të Pukës,F.Arrëzit dhë Qërretit

Aktivitete tjetër në shërbim të arsimit islam ishte orë e hapur mësimi për nxënësit e Mejtepit të Xhamisë Qerret zhvilluar në xhamin e Pukës. Po ashtu gjatë muajit dhjetor 2016 ku Myftinia Pukë në bashkëpunim me fondacionin Mirësia u organizua shpërndarja e disa literaturave islame përfshirë këtu edhe Kur’anin për fëmijët e nxënësve tëPukës, Qërretit e tëFushë Arrëzit.

– ASPEKTI ZYRTARË

Gjatë vitit 2016 Myftinin e Pukës e kan vizituar disa funksionar të lartë brenda dhe jasht vendit tonë. Po ashtu nuk munguan edhe vizitat që drejtues të Myftinisë Pukë kan zhvilluar në disa institucione. Më11.01.2016 Myftinë e Pukës e vizitoi Jasin Shengyl përfaqësuesi i Zyrës së Këshilltarit për Çeshtjet Fetare të Dijanetit Turk Zyra e Shqipërise.

Nga vizita kreut te KMSH-se H.Skender Bruçaj në Myftinine e Pukës
Nga vizita e Kreut te Shoq.Istanbul Ridvan Seferaj

Pas vizitës në Myftini përfaqësuesi i Dijanetit Turk në Shqipëri sëbashku me Myftiun moren pjesë në shpërndarjen e disa ndihmave për familjet në nevojë të mundesuara nga kjo zyre. Vizitë e rëndësishme ishte ajo e datës 26 mars 2016 ku Myftinia Pukë u vizitua nga Kreu i Komunitetit Mysliman i Shqipërisë H.Skender Bruçaj dhe Kancelari i KMSh-se Ylli Cikalleshi. Kreu i KMSh-së u prit nga Myftiu i Pukës dhe disa anëtarë të Këshillit të Myftinisë Pukë. Në këtë vizitë u diskutuan disa ceshtje mbi veprimtarin e Myftinsë Pukë dhe mundësis së rritjes së tyre. Po në të njeten datë Myftinë  e Pukës e vizitoj edhe Myftiu i Tiranës Ylli Gurra. Po ashtu në këtë datë Myftinia Pukë u vizitua edhe nga Kryetari i Shoqatës Istanbul Ridvan Seferaj po ashtu edhe drejtori Medresesë H.Sh.Shamia Shkodër Kujtim Dërvishi , mesues dhe përfaqësues të tjerë.

IMG_0492
Nga vizita e perfaqesuesve te shoqates Sulejmanie
20160428_102328
Nga vizita ne Myftininë e Prizrenit, ne foto Myftiu Gëzim Kopani dhe Myftiu i Prizreni Besim Berisha

Tjetër vizitë ishte ajo më 29.03.2016 nga Përfaqësues të shoqatës turke Sulejmanie. Një vizit zyrtare ishte ajo më28.04.2016 ku Myftiu i Pukës Gëzim Kopani i shoqëruar nga disa Anëtarë të Këshillit të Myftinisë zhvilluan vizitë zyrtare nëMyftininë e Prizrenit. Në këtë vizit përfaqësuesit e Myftinisë Pukë u priten nga Myftiu i ri i Myftinis Prizren Besim Berisha. Myftiu i Pukës uroj Myftiun e Prizrenit me  rastine zgjedhjes ne krye të Myftinisë Prizren. Vizitë kthimi ishte ajo e datës 15.05.2016 që përfaqësues të Myftinisë Prizren i bënë Myftinisë Pukës në kuadër të aktivitetit të25 vjetorit të Riorganizimt të Myftinisë Pukë.

20160628_195921
Nga vizite e përfaqësuesve te BIK të Kosovës
20161126_132852
Nga vizita e përfaqësuesve të shoq.Sulejmanie

Në këtë vizitë ishte Krye Imami i Myftinisë Prizren Ali Vezaj i shoqëruar nga teolog të tjërë të kësaj Myftinie.Vizitë e rëndësishme ishte ajo e datës 12.06.2016 nga Atasheu Diplomatik i Ambasadës së Kuvajitit Jaser al Bader. Vizit tjetër e rëndësishme ishte ajo përfaqësuesve të Bashkësisë Islame të Kosovës të kryesuar nga Kasim Gërguri dhe Bahri Sejdiu.

Nga vizita e perfaqesuesve te Myftinise Prizren
Nga vizita e Atasheut te Ambasades se Kuvajtit 

Takimi ishte si rezultat i nisjes sëdisa bashkëpunimeve mes dy institucioneve.  Vizit tjetër e bërë në Myftininë e Pukës ishte ajo e bërë nga drejtori për ballkanin i shoqatës Sulejmanie Faruk Kaje. Ato u priten nga Myftiu i Pukës Gëzim Kopani etj. Vizita të tjera zyrtare kan qënë vizitat zyrtarë që Myftiu i Pukës ka zhvilluar nëBashkin e Pukës, në Bashkinë e Fushë Arrëzit, vizit tjetër ka qenë ajo e bërë nga kryetaari i fondacionit Mirësia Korab Kaja, ai i shoqatës Mirënjohja Samet Shehu etj.Vizita të tjera kan qene ato të zhvilluara në Myftinine e Pukës nga Komuniteti Katolik i Kishës Katolike Pukë, drejtues institucionesh etj zhvilluar me rastet e festave zyrtare.

-ASPEKTI I VEÇANTË (25 VJETORI I RIORGANIIMIT TË MYFTINISË PUKË)

Vemëndje të veçantëMyftinia Pukë i kushtoi 25 vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë. Në kuadër të këtij aktiviteti Myftinia Pukë ngriti grupin e punës të kryesuar dhe ideuar nga Myftiu i Pukës Gëzim Kopani dhe anëtarë të Këshillit të Myftinis Pukë. Aktiviteti përkujtimor u shtri në tre ditë ku më kryesori ishte ai i datës 15  maj 2016.

20160513_133723
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
20160513_134237
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
20160513_134820
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
20160513_134130
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
20160513_135351
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
20160513_135502
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.
20160513_135201
Momete nga vlersimi i figuarave te shquara te Myftinise Puke ne kuader te 25 Vjetorit te Riorganizimit te saj.

Për tre dite qyteti i Pukës e në veçati myslimanët përkujtuan çastet dhe ditet e riorganizimit të Myftinisë  Pukë në vitin 1991. Në kuadër të këtij përvjetori Myftinia organizoi cermoni të veçantë në xhamin e Pukës ku u vlersuan hoxhallar, myezin , anëtar të Këshillit të Myftinisë Pukë, aktivis etj. Për herë të pare Myftinia Pukëbëri edhe një ekspozitë njohëse mbi Myftininë e Pukës po ashtu edhe të aktiviteteve të Myftinisë Pukë në harkun kohorë të 25 viteve. Aktivitet në kuadër të 25 vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë u finalizua më datë 15 maj 2016 ku në ambjentet e Pallatit të Kulturës Pukë u zhvillua simpoziumi me titull: “25 Vjetori i Riorganizimit të Myftinisë së rrëthit Pukë, 25 Vjet Pishtar Ndriçues 1991-2016.” Në këtë aktivitet mori Myftiu I Pukës Gëzim Kopani  , N/Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, Krye Imami i Myftinisë Prizren Ali Vezaj, Përfaqësues të Kishës Katolike Pukë, përfaqësues të Myftinisë Shkodër përfaqësues tëBashkisë Pukë etj.

20160515_115239
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
20160515_114846
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
20160515_111741
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
20160515_120349
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
20160515_114321
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
20160515_110755
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
20160515_114006
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
Me rastin e 25 Vjetorit te Riorganizimit te Myftinise se rrethit Puke (15.05.2016)
Me rastin e 25 Vjetorit te Riorganizimit te Myftinise se rrethit Puke (15.05.2016)
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë
Çaste nga zhvillimi i seminarit zhvilluar me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë

Pasi u zhvillua fjala përshëndetese e Myftiut të Pukës Gëzim Kopani, e N/Kryetarit te KMSH-së Bujar Spahiu u mbajten edhe disa kumtesa ku veçhet kumtesa e Prof.Bajram Xhafa i cili mbajti një temë mbi rolin e hoxhallarëve pukjan në shërbim të Atëdheunt, Referat tjëtër i veçantë ishte ai i prof.Xhemal Meçi  i cili solli në kujtes çastet e Riorganizimit të Myftinisë Pukë nga viti 1991 e më pas, Rezymeja e aktiviteteve të Myftinisë Pukë ndër vite mbajtur nga Anëtari i Këshillit të Myftinisë Pukë Ylli Hadroj etj.  Aktiviteti u vlersua nga Famullitari i Kishës Katilike Pukë Giovani Fiocchi, Krye Imami i Myftinisë Prizren Ali Vezaj, përfaqësuesi i Myftinisë Shkodër Lavdrim Hamja, N/Kryetari i Bashkisë Pukë Artan Zaja etj.Vlersime të veçanta me rastine  25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë bëri Këshilli i Myftinisë Pukë për ish Myfti, Hoxhallarë, Myëzina, Anëtarë të Këshillit të Myftinisë Pukë, donator, shoqata që kanë dhën kontribut pranë Myftinisë Pukë.( per me shume kliko http://myftiniapuke.org/?page_id=6781 )

-ASPEKTI SOCIAL

Edhe këtë vit Myftinia Pukë ka qenë pranë dhjetra familjeve në nevoj në rrethin e Pukës duke filluar që në muajin e parë të vitit. Me datë 11.01.2016Myftinia Pukë me mbeshtetjen e Zyrës së Këshillitarit për Çeshtjetet Fetare të Dijanetit Turk zyra e Shqipëris u ndihmuan rreth 80 familje me ushqime, sobe, jorganë dhe kërvat portativ.

66
Shpërndarja e ushqimeve në Fushë Arrëz
Shpërndarja e ndihmave në Pukë

Ndërkoha më23.01.2016 Myftinia Pukë në bashkëpunim me shoqaten Përpjekje u erdh në ndihmë rreth 50 familje në nevojë të qytetit të Fushë Arrëzit. Myftinia ka reaguar menjëhere në rastet kur shumë familjan kan apeluar në media për ndihmë siç ishin një familje në Pukë, Dedaj etj.

Strehimi ne nje shtepi meqera per familjen e Xh.Llukes, 2016
Strehimi ne nje shtepi meqera per familjen e Xh.Llukes, 2016
IMG_0460
Në mbeshtetje të familjës Hasani në Dedaj
20160427_181252
Nga shpërndarja në fshatin Trun
Nga shpërndarja në fshatin Kabash

Ndihma në ushqime Myftinia Pukë shpërndau për familjet në nevoj në fshatin Kabash, Qerret, Pukë, Trun etj edhe gjatë muajit shkurt, prill etj.

20160611_192538
Fushë Arrez
20160613_124406
Iballe
20160612_182303
Kryezi
20160616_173550
Blerim
20160615_164009
Rrape
20160616_162021
Trun
20160621_141223
Fushe Arrez
20160619_190737
Flet
20160620_184913
Qerret
20160611_115957
Puke
20161209_145755
shpërndarja e sobave për familjet në nevoj në fshatin Qerret te mundësua nga F.Mirësia
20160623_184809
Xathe
20161209_143705
shpërndarja e sobave për familjet në nevoj në fshatin Qerret te mundësua nga F.Mirësia

Aspketi social nuk mungoj as gjatë muajit Ramazan për familjet në nevoj në rrethin e Pukës ku Myftinia Pukë falë donatorëve të ndryshem mbeshteti dhjetra familje në rrethin e Pukës.Ushqime u shpërndanë për familjet në nevoj, jetim, përsonave me aftësi ndryshë në Fushë ArrëzPukë,Kryezi,Rrape,Kabash, Dedaj, Qerret, Flet, Xathë, Blerim, Trun, Iballe.

20160912_141735
Nga shperndarja e mishit te kurbanit ne Trun
20160912_182914
Nga shperndarja e mishit te kurbanit ne Puke
20160913_100019
Nga shperndarja e mishit te kurbanit ne Puke
20160913_165331
Nga shperndarja e mishit te kurbanit ne Puke

Solidaridat ka pasur edhe me rastin e festes sëKurban Bajramit pothuajsë në gjithe rrethin e Pukës duke mbeshtetur femijet jetim, familjet në nevoj dhe përsonat me aftësi ndryshe.Pasqyra e mbeshtetjes financiare për vitin 2016 në rrëthin e Pukës dhe numri i familjeve përfituese

Nr Vendi Familje përfitues
1 Pukë 696
2 Fushë Arrëz 200
3 Qerret 133
4 Kabash 64
5 Xathë 56
6 Trun 56
7 Rrape 30
8 Iballe 30
9 Kryezi 36
10 Flet 25
11 Dedaj 18
12 Blerim 17
13 Lajthizë 6
14 Berish vendi 2
15 Luf 1
16 Qelez 1
17 Krovë 1
18 Dardhë 1
19 Ndihma mujore 10 x6 60
20 Ndihma mujore 15×6 90
Totali i përfituesve: 1523 familje

Ndihma në ushqime u mundësuan kryesisht nga: Shoqata Istanbul,Fondacioni Mirësia, Ambasada e Kuvajtit, Zyra e Këshilltarit për Çeshtjet Fetare Zyra e Shqipërise,Shoqata Përpjekje, Fondacioni Zekat etj.

Mbeshtetjet financiare kan vijuar edhe këtë vit për  fëmijët jetim të mundësuara nga Fondacioni Mirësia.

-Aspekt i veçantë

Gjatë vitit 2016 Myftinia Pukë ka ndjekur me përparsi çeshtjen e çertifikimit të xhamisë së qytetit të Pukës. Janë zhvilluar takime të vazhdueshme me grupin e punës të ngritur nga Bashkia Pukë, ZRPP Puke dhe Drejtoria e Vakf Investimeve pranë KMSH-së. Pas shumë mundi u arrit kolaudimi i xhamisë Pukë. Më pas janë bërë rivlersimet ingjinierike, topografike , teknike etj. Janë bërë hartat digjitale duke e kaluar dy dylym tokë në tokë funksionale. Pas këtij proçesi është bërë aplikimi në Bashkinë e Pukës për marrjen e “Lejes së Shfrytezimit” leje që u aprovua. Po ashtu u bë e mundur marrja e pronësisë për objektin “Xhamia Pukë”.

Përgatiti

Myftiu i Pukës

Gëzim Kopani

Sekretari i Këshillit të Myftinisë Pukë

Afrim Laçi

Shenim: Ky eshte pasqyrim i shkurter i Analizes vjetore te punese se Myftinise Puke zhvilluar pergjate vitit 2016.