Këshilli 2003 – 2007

Këshilli i Myftinisë së rrethit  Pukë  ( 2003 – 2007 )

1.Ibrahim Hoxha (Myfti nga viti 2002 – 2005, Anetar i KP-se te KMSH-se), Puke

2.Qazim Kopani (Anetar,Administrator), Puke

3.Bek Selamni (Anetar, Anetar i Keshillit te Pergjithshem), Puke

4.Xhemal Meçi (Anetar), Puke

5.Beqir Arifaj (Anetar), Puke

6.Astrit Kuçi (Anetar), Puke

7.Ramazan Ringaj (Anetar), Puke

8.Armir Mehaj (Anetar, Sekretar i Myftinise se rrethit Puke)

9.Besnik Lluka (Anetar), Rrape

10.Ali Sadria (Anetar), Iballe

11.Musa Ademi (Anetar), Lajthize

12.Basri Selimaj (Antear), Fushe-arrez

13.Mustaf Arifaj (Anetar), Kryezi

14.Ali Pema (Anetar), Qerret

15.Halit Ringaj (Anetar), Puke

Nderkoh ne mbledhjen e 18 tetorit 2003 Keshilli i Myftinise Puke zgjedh per Anetar te Keshillit te Pergjithshem te Komunitetit Mysliman te Shqiperise z.Bek Adem Selamin. (Sipas procesverbalit i dt. 18.10.2003 firmosur nga komisioni i perbere nga: Ibrahim Hoxha, Beqir Arifaj dhe Ramazan Rringaj)

Ndersa me vone si pasoj e emerimit te Gezim Kopani imam te xhamise se qytetit te Pukes  Keshilli i Myftinise Puke shkon ne 16-te.

16. Gezim Kopani (Imam i xhamis Pukes viti 2004, Myfti nga viti 2005 e ne vazhdim)