Haxhi

Qabja-Mekke

Nje nder shtyllat themelore te Islamit eshte edhe Haxhi. Haxh do te thote: “vizite e vecante ne vendin e vecante te bekuar te Qabes dhe Arafatit , vizit qe zhvillohet ne nje kohe te vecante qe njihet “Rituali i Haxhit”. Haxhi eshte nje nder 5 shtyallat e Islamit. Haxhi eshte bere detyrim nga fundi i vitit te nente te Hixhirt. Profeti Muhammed a.s. e beri haxhin ne vitin e dhjete, qe do te thote nje vit pas detyrueshmerise se tij dhe kjo per aryse se ajtit Kur’anor i cili e beri detyrim hahin kishte zbritur pasi kishte kaluar koha e kryerjes se Haxhit.

Detyrueshmeria e Haxhit

Kryerja e Haxhit eshte detyrim nje here ne jete. Kjo vertetohet me rastin e zbritjes se ajetit Kur’anor: “Per hir te Allahut, vizita e shtepise (Qabes) eshte detyrim per ate qe ka mundesi udhetimi...” (Ali Imran; 97)
Kur e degjuan kete ajet, nje nga te pranishmit pyeti: O i derguarti i Allahut! A per cdo vit na eshte bere farz Haxhi?-Jo, por vetem nje here , tha- Profeti Muhammed a.s. Per kete ceshtje ekziston edhe konsensusi (ixhami) i dijetareve mysliman.
Kjo gjithashtu, argumentohet me hadithhin, ne te cilin e transmeton Ebu Hurerja r.a.:
I Derguari i Allahut a.s. mbajti nje ligjerate dhe mes te tjerash tha: “O ju njerez! Allahu jua ka bere detyrim Haxhin, prandaj bejeni ate. Nje njeri i pranishem nga mesi i tyre pyeti: – A per cdo vit, o i Derguari i Allahut? Profeti a.s. heshti derisa njeriu perseriti pyetjen tri here, e pastaj Profeti a.s. tha;- Sikur te kisha thene po, atehere do t’u behej detyrim dhe ju mbase nuk do te mund ta kryenit.” (Buhari)

Pra , Haxhi eshte detyrim islam, eshte farz per ata qe i ploteson kushtet nje here brenda jetes se tyre. Detyrueshmeria e Haxhit vertetohet me kete ajet, ne te cilin Allahu xh.sh, thote:
Aty ka shenja te qarta; vendi i Ibrahimit dhe kush hyn ne te, ai eshte i sigurit. Per hir te Allahut, vizita e shtepise (Qabes) eshte detyrim per ate qe ka mundesi udhetimi tek ajo, e kush nuk e besin (ai nuk e viziton); Allahu nuk ka nevoj per (adhurimin qe e bejne)  njerezit.” (Ali Imran, 97)

Profeti Muhammed a.s. ka thene:
Islami eshte ngritur mbi pese shtylla; deshmia se nuk ka Zot tjeer, pervec Allahut dhe se Muhammedi a.s. eshte i derguari i Tij, falja e namazit, dhenia e zekatit, agjerimi i Ramazanit dhe kryerja e Haxhit per ata qe kane mundesi.” (Buhari)

Marr nga libri: Ilmihal i zgjeruar. Fq. 467-469

Leave a Reply

Prane familjeve te prekura nga termeti

Pas termetit te dates 26 nentorit 2019 dhe apelit te Komunitetit Mysliman te Shqiperise per solidarizim ne ndihme te familjeve te prekura nga termeti, edhe Myftinia Puke sebashku me donator vendas dhe jo vetem ka qene prane familjeve te prekura nga termeti ne; Thuman, Kurbin e Bubq. Pas termetit Myftiu i Pukes Gezim Kopani ka […]