Te drejtat e fqinjit

TE DREJTAT E FQINJIT
Profeti i Meshires, Muhamedi (A.s) na keshillon se si duhet te sillemi me fqinjin;
“Kur të të kërkojë ndihmë, ndihmoje;
po të të kërkojë borxh, jepi;
po t’i vijnë atij të mira ta urosh;
po u sëmur, ta vizitosh;
po t’i bjerë ndonjë fatkeqësi, ta ngushëllosh;
kur të vdesë, ta shoqërosh xhenazen e tij;
mos e ndërto murin të lartë, që t’ia pengosh atij ajrin pa lejen e tij;
nëse blen fruta dhuroji atij prej tyre;
nëse nuk i jep haptasi, dërgoja fshehurazi;
mos i nxirr fëmijët e tu me fruta në dorë, sepse u thyhet zemra fëmijëve të tij dhe jepi prej mirësive që të të është dhënë ty.”

 

Leave a Reply