Programi me rastin e 25 Vjetorit të Riorganizimit të Myftinisë Pukë

“25 Vjet nga Riorganizimi i Myftinisë së rrethit Pukë. 25 Vjet Pishtar Ndriçues”
-Programi

Datë; 13.05.2016, ora: 12:30 – 14:00

– Programi i veçantë në Xhamin e Re të qytetit të Pukës.
– 18 Vjet nga Ndërtimi i Xhamisë së Re Pukë.
– Kontributi i Imamëve të Xhamive
– Dorzim të disa titujve vlersues për Imam, Myezina, ish-anëtar të Këshillit të Xhamiave dhe të Myftinisë së rrethit Pukë.

Datë;15.05.2016, ora 10:00 – 12:30

-Ekspozite “25 Vjet nga Riorganizimi i Myftinisë Pukë”
-Simpozium “25 Vjetori i Riorganizimit të Myftinisë së rrethit Pukë.25 Vjet Pishtar Ndriçues”

Programi i simpoziumit:

-Hymni Kombëtar
-Kur’an
-Kumtese, Prof.Bajram Xhafa, Prof.Xhemal Meçi, etj
-Fjalë përshëndetëse e Myftiut të rrethit Pukë Gëzim Kopani
-Fjalë përshëndetëse e përfaqësuesusve të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
-Fjalë përshëndetëse nga institucionet e rrethit të Pukës.
-Fjalë përshëndetëse nga familjar të ish Myftiuve, imamëve brenda dhe jasht Shqipërisë etj.
-Fjalë përshëndetëse nga Mysafir të veçantë.
-Dorezimin e titujve “Pishtar Islam”, “Mirënjohje” dhe “Falenderim” për përsonalitet që kan dhënë kontribut pran Myftinisë së rrethit Pukë, si dhe për Fondacione dhe Shoqata të ndryshme.

Leave a Reply