Myftinia Pukë; Deklarat për Zgjedhjet Vendore 2015

Në bazë të udhëzimeve zyrtare nr.prot;190 datë; 22.05.2015 Myftinia e rrethit Pukë bën me dije:

“Në bazë të statutit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë çdo përfaqësues i Myftinisë së rrethit të Pukës e ka të ndaluar përfshirjen në procese politike (fushata elektorale) qofshin këto direk ose indirekt. Institucioni ynë respekton Kushtetuten e Republikes së Shqipërisë e cila njeh Komunitetin tonë si organ shpirtërore dhe fetarë islam. Asnjë nga strukturat e Myftinisë Pukë si; Myftiu, imam, myezin, kujdestar, Antarë të Këshillit të Myftinisë Pukë, Antarë të Këshillave të Xhamiave nuk u lejohet përfshirja në politike, qoftë kjo edhe kur u kërkohet një mendim.”

Myftinia Pukë kërkon nga forcat politike të rrethit të Pukës që; “Ti mbajnë larg kandidat për Kryetar Bashkie dhe kandiatet për Këshillat  Bashkiat që të mos përdoren simbolet fetre për qellime politike dhe elektorale.”

Pukë;03 qershor 2015

 

 

 

Leave a Reply