Me rastin e 100 Vjetorit të Themelimit , Komuniteti Mysliman i Shqipërisë dekoron myftijtë e vendit

Tiranë, më 09 mars 2023

Komunitetit Mysliman i Shqipërisë me rastin e 100 Vjetorit të Themelimit dekoroj myftijtë e vendit me medalionin e 100-vjetorit dhe çertifikatë mirënjohje. Pjesë e këtij vlersimi ishte dhe Myftiu i Pukës Gëzim Kopani i cili mori medalionin e 100-vjetorit te Themelimit të KMSH-së si dhe çertifikatë mirënjohje me këtë motivacion: “Për kontributin dhe angazhimin e vazhdueshem nëmbarvatjen e jetës fetare të komunitetit të besimtarë myslimanë, si dhe rolin e tij në shërbim të shoqërisë dhe vendit si myfti i Komunietit Mysliman të Shqipërisë në Pukë.”
Tiranë, më 09 mars 2023

Tirane , 09 mars 2023

Leave a Reply