Analiza e punës 2009

ANALIZA E PUNËS PËR VITIN 2009

(Pasqyrim i shkurter i veprimtarise se Myftinise Puke)

 

-Aspekti Fetare

Myftinia e rrethit Puke per muajin janar-dhjetor 2009 ka zhvilluar nje seri aktivitetesh me karakter “forcim” te besimit. Me se shumti aktivitet jane organizuar ne data te shenura islame si netet e medha, mevludi, muaji Ramazan dhe kurban bajrami. Jane kryer regullisht faljet e namazave, xhumave, teravive, bajrameve ne Xhamin e qytetit te Pukes. Dy namazet e bajrameve u kryen nga H.Ibrahim Hoxha ndersa hytbet Myftiu Gezim Kopani. Jane implementuar projekte per forcimin e besimit ne zemrat e besimtareve te fshatit Iballe, Fush-arrez, Qerret. Ne kete kuader Myftinia e rrethit Puke ka shperndar literatura te ndryshme si per fillestar po ashtu edhe per intelektualet.

-Aspekte te ndryshme

Myftinia e rrethit te Pukes ka bere nderhyrje ne mirembatje te objekteve si: lyrje, pajisje te reja si hinka, boksa etj. Ne menyre te rregull jane zhvilluar mbledhjet e keshillit te Myftinise se rrethit Puke ku jane shtjelluar projekt ide, programe si dhe problematikat e ndryshme qe dalin gjate veprimtarise se institucionit tone. Me orjentimin e Myftiut Gezim Kopani dhe te kujdesit te tij kan filluar grumbullimi i fakteve historike islame. Myftiu Gezim Kopani ka kerkuar nga xhemati, besimtaret dhe antaret e Keshillit te Myftinise se rrethit te Pukes grumbullimin e informacioneve gojore, referencave, fotografive qe flasin per xhamiat, mejtepet, imamet, myezinet dhe Myftite e rrethit te Pukes.

Me date 11 gusht 2009 Myftinia e rrethit Puke organizoi nje eskursion me nxenesit e kur’anit. Myftinia Puke ne bashkepunim me Medresen e H.Sh.Shamia Shkoder  eshte bere e mundur regjistrimi i disa medresisteve nga qyteti i Fush-arrezit dhe nga fshati Qerret. Po ashtu eshte mundesuar dergimi i nje studenti per studime te larta ne Bursa te Turqise. Jane mbajtur seminare per netet e medha dhe ne vecanti per muajin Ramazan ku i vecante ka qene seminari i organizuar ne Fush-arrez me titull: “Muaji Ramazan dhe adhurimet.”

Me date 23.07.2009 me nr.prot.43 Myftinia Puke i ka dhene Flete Mirenjohje prof.Xhemal Malçi (antar i Keshilli i Myftinise Puke) me motivacion: “Per kontributin e dhene ne pasqyrimin e fakteve historiko islame per kultet dhe klerin mysliman, pasqyruar kete ne libri “Kabashi, Puka qe ne Lashtesi 2“.

Pune e konsiderueshme eshte bere ne grumbullimin e fakteve historike per Imamet  e xhamise Koder Hani Puke, Qerret, Kabash, Micoj, Iballe etj. Po ashtu edhe historiku i xhamise Koder Hani Puke, Qerret, Kabash, Lajthize, Truen, Iballe. Informacione te kenaqshme jane grumbulluar edhe per Mejtepet e Pukes si: Mejtepi i Pukes, Qerretit, Kabashit, Iballes, Kryeziut.

Me nje shkrese te vecante Myftiu Gezim Kopani ka kerkuar nga antaret e Keshillit te Myftinise Puke per grumbullimin e fakteve historiko-islame duke perfshire Xhamiat, Mejtepet, Imamet, Myezinet etj.

-Aspekti i Pronave

Myftinia e rrethit Puke gjate ketij viti ka arritur te certifikoj  si prone “Vakuf” ne fshatin Qerret. Me certifikimin e tokes ne kete  fshat te Xhamise se fshatit Qerret i hapet rruga e punes per fillimin e ndertimit te xhamise se ketij fshati. Siperfaqja e certifikuar esht 10660 m2.

Po ashtu gjate ketij viti ka nisur procesi i blerjes se tokes per rreth 1 dylym ne zonen e Bashkise se Fush-arrezit. Toka dhe ndertimi i xhamise do te mbulohet nga shoqata “Istanbul”.

Pergatiti

Gezim Kopani

(Myfti i Pukes)

 

Afrim Laçi

(Antar i Keshillit te Myftinise Puke)

 

Miratoi

Keshilli i Myftinise se rrethit te Pukes

Prane familjeve te prekura nga termeti

Pas termetit te dates 26 nentorit 2019 dhe apelit te Komunitetit Mysliman te Shqiperise per solidarizim ne ndihme te familjeve te prekura nga termeti, edhe Myftinia Puke sebashku me donator vendas dhe jo vetem ka qene prane familjeve te prekura nga termeti ne; Thuman, Kurbin e Bubq. Pas termetit Myftiu i Pukes Gezim Kopani ka […]