Analiza e punës 2008

ANALIZA E PUNES PER VITIN 2008

(Pasqyrim i shkurter i veprimtarise se Myftinise se rrethit Puke)

 

-Aspekti Fetare

Per muajin janar-dhjetor 2008 Myftinia e rrethit Puke ka zhvilluar disa aktivitete fetare. Ritet fetare jane kryer rregullisht ne xhamin e Pukes, pjeserisht ne Iballe dhe Kryezi. Jane organizuar faljet e dy namazeve te Bajrameve. Myftinia Puke per besimtaret e Fushe-arrezit ka vene ne dispozicion disa makina per falur namazin e Bajramit ne xhamin e Pukes. Ne muajin e Ramazanit jane kryer rregullisht namazi i teravive me 20 rekate. Namazet e teravive jane falur nga Myftiu Gezim Kopani si dhe imami i ardhur nga Komunitetit Mysliman i Turqise Mehmet Onder. Eshte bere mukabeleja e Kur’anit pas namazit te ikindis dhe akshamit.

Me 21.03.2008 ne qytetin e Fushe-arrezit zhvilluar nje seminar me titull “Shembulli i Tij” ne kuader te mevludit. Me 19.04.2008 Myftinia Puke ka organizuar  dergimin e dhjetra besimtareve ne programin “Profeti Muhammed a.s. Krenaria e Njerezimit” organizuar nga KMSH ne Pallatin e Koncerteve Tirane. Ne muajin e Ramazanit eshte bere transmetimi i Ezanit ne tv lokal PTV.  Ne datat 1.09.2008 Myftinia Puke ka organizuar shtrimin e nje iftari. Po ashtu me 25.09.2008 Myftinia Puke e mbeshtetur nga shoqata “Istanbul” u zhvillua seminari me teme: “Ramazani muaji i adhurimeve ndaj Allahut xh.sh” Pas seminarit u organizua edhe nje iftare ne qytetin e Pukes. Me date 14.09.2008 Myftinia Puke organizoi iftare ne Komunen Rrape. Iftare u organizuan ne Fushe-arrez dhe Qerret.

Me rastin e 63 vjetorit te vdekjes se imam Zenel Hoxha Myftinia e rrethit Puke ne bashkepunim me shoqaten Bashkesia Kultura Islame Puke u organizua nje seminar perkujtimor per veprimtarin e imam Zenel Hoxha. Seminari u prit mjaft mire nga te besimtaret si dhe nga perfaqsuesit e familjese se imam Zenel Hoxha.

Me kerkesen e disa besimtareve Myftiu Gezim Kopani ka organizuar kryerjen e disa riteve fetare ne Reps ku po ndertohej rruga Durres-Kukes-Morine. Per gjate gjithe vitit Myftinia e rrethit Puke ka bere te mundur shperndarjen e disa literaturave islame.

-Aspekti adminstrativ dhe Mardhenjeve me institucionet

Jane mbajtur ne eficense xhamiat e rrethit per ritet fetare. Problem ngel mungesa e kuadrit fetare per mbulimet islame ne Fush-arrez, Iballe, Qerret etj. Ne kete vit Myftinia e rrethit Puke ka bere te mundur shtrimin me tapet te xhamise Iballe. Kesaj xhamia i nevojitet lidhja e nje kontrate me Agjensin e Elektrikut Puke. Eshte bere e mundur transmetimi i Ezanit ne tv lokal PTV. Renia e daulles ne Puke e Qerret ne kohen e Syfyrit dhe Iftarit. Seminare dhe takime me rastin e Mevludit dhe neteve te medha. Jane zhvilluar disa takime vetem me grate myslimane. Organizimi i pritjeve zyrtare me rastin e festave te bajrameve. Shtim rroge per myezinin e xhamise Puke etj. Te gjitha veprimet financiare jane kryer konforme rregullit fenanciar me MA dhe MP. Cdo mbledhje e Keshillit te Myftinise se rrethit Puke eshte mbajtur me protokoll. Te gjitha shkresat hyrse dhe daljse jane te protokolluar ne Mytinine e rrethit Puke. Myftinia Puke ka mbajt kontatet dhe respektet reciproke me te gjitha institucionet vendore dhe komunitet e tjera  fetare te rrethit te Pukes.

-Aspekti i Pronave

Per administrimin dhe çertifikimin e pronave Myftinia e rrethit Puke ka vazhduar procedurat e certifikimeve dhe legalizimeve per pronat e tjera Vakuf duke noterizuar keto dokumente:

Planimeteria e sheshit te ndertimit

Vendimi per dhenje leje shesh ndertimi

Vendimi nr.30 dt.11.10.1993 qe eshte dhene leja ndertimit.

Akt i marrjes se tokes ne pronesi te Myftinise

Vendimi i kthimit dhe kompensimit te pronave

Harta me vertetim ku tregohet ndarja e hartes na baze te komisionit te kthimit te pronave (per vendit ku kerkohet)

Plan vendosja e prones

Plan vendosja e objektit

Procedurat per nisjen e ndertimit te Xhamise se re te qytetit te Pukes datojne qe ne vitin 1993. Xhamia e re e qytetit te Pukes eshte financuar nga fondacioni arab “Muafak” ndersa ndertimin e ka bere firma pukjane “Bekimi” Xhamia e re Puke ka nje prone me siperfaqe prej 2000 m2.

Po kete vit Myftinia e rrethit Puke ka vijuar me plotesimin e dokumentave per certifikimin e prones Vakuf ne fshatin Qerret. Dosjet e pronave jane derguar ne ZRPP si dhe ne Komunitetin Mysliman te Shqiperise.

-Aspekti i Financiar

Per zhvillimin e veprimtaris Myftinia e rrethit Puke donatuar nga Komuniteti Mysliman i Shqiperise si dhe donator te ndryshem. Cdo veprim financiar eshte i pasqyruar me MA dhe MP si dhe proceverbale ne Librin e arkes prane Myftinise se rrethit Puke.

Pergatiti

Gezim Kopani

(Myfti i Pukes)

 

Astrit Kuçi

(Antar i Keshillit te Pergjithshem prane KMSH)

 

Miratoi

Keshilli i Myftinise se rrethit Puke

Prane familjeve te prekura nga termeti

Pas termetit te dates 26 nentorit 2019 dhe apelit te Komunitetit Mysliman te Shqiperise per solidarizim ne ndihme te familjeve te prekura nga termeti, edhe Myftinia Puke sebashku me donator vendas dhe jo vetem ka qene prane familjeve te prekura nga termeti ne; Thuman, Kurbin e Bubq. Pas termetit Myftiu i Pukes Gezim Kopani ka […]